Van Goethem

Cedric Van Goethem: "We doen alles voor gezonde kippenkweek"

15 februari 2023

Het stikstofdossier hangt als een zware schaduw over de veehouderij en leidt tot veel onzekerheid op de bedrijven. Gelukkig zijn er nog jonge ondernemers die zich niet laten afschrikken en met veel goesting en passie aan de slag gaan in de sector. Zo iemand is Cedric Van Goethem. Nadat hij de stiel leerde van zijn ouders koos hij er in 2019 voor om zelf een vleeskippenbedrijf te starten. “Kip blijft een heel mooi vermarktbaar product in binnen- én buitenland”, gelooft Cedric rotsvast in de toekomst.

Cedrics grootouders baatten in Vrasene een gemengd bedrijf uit met koeien, varkens en vleeskippen. Toen zijn ouders dat bedrijf overnamen, bouwden zijn grootouders daarnaast twee nieuwe vleeskippenstallen en een huis. “Van jongs af aan sprong ik samen met mijn broers Maarten en Elias tijdens drukke momenten bij op het ouderlijk bedrijf”, vertelt Cedric. “We vernieuwden de twee oude stallen van mijn grootouders en bouwden een emissiearme stal bij, met zes heaters die voldoen aan de strengste norm.

Zelf gestart

Cedric studeerde een jaar elektrotechnieken aan het GTI in Beveren en begon ook een bachelor, maar stopte daar na driekwart van het jaar mee. “Ik heb dat jaar toen thuis meegeholpen met de akkerbouw en het in orde brengen van de stallen van mijn grootouders. Daarna studeerde ik nog een jaar onderhoudstechnieken en volgde ik de starterscursussen A en B.”

In 2019 startte Cedric met een eigen bedrijf op de locatie van zijn grootouders. De twee stallen werden vernieuwd en ingericht met dimbare ledverlichting. Cedric wil ze in de toekomst asbestvrij maken en er energiezuinige ventilatoren in plaatsen. Zijn vriendin Jolien werkt voltijds in de zorg en helpt waar ze kan. “Ik probeer wat bijkomende grond te huren waarop ik op zo’n 10 ha tarwe zaai. Vorig jaar begon ik op 7 ha aardappelen te telen om de risico’s wat te spreiden. We telen ook wat mais, dat mijn ouders gebruiken voor de varkens. Onze Ross 308-kuikens komen van broederij Vervaeke.

Vorig jaar probeerden we in de zomer het Nestbornsysteem (waarbij de kuikens in de stal uitkomen) uit. Ik was daar tevreden over, maar door de hoge stookkosten zijn we daar deze winter toch mee gestopt. Om de zeven weken zetten we nieuwe kuikens op. Ze krijgen een kernvoeder, aangevuld met granen. Dankzij de goede samenwerking met onze bedrijfsdierenarts houden we de coccidiosedruk goed onder controle; van andere ziektes hebben we weinig last. Na elke ronde reinigen en ontsmetten we ook zelf grondig de stallen. Elke ronde nemen we hygiënogrammen om te bepalen hoe netjes we ze hebben gereinigd. Onze stallen zijn vrij traditioneel ingericht, met cupnippels en gewone voerpotten. Na vijf weken (op dag 33-34) laden we meestal een vierde van de kippen uit de stal. Die worden in de slachterij als hele braadkippen verwerkt, voor bijvoorbeeld kip aan het spit. De overige worden na zes weken geslacht en verwerkt in diverse kippenstukken. We werken met twee voederfirma’s: voor de oude stallen met Joosen-Luyckx – en slachterij Belki, waarbij we een gegarandeerde afzet hebben – en voor de andere stal met Spoormans, waarbij transportbedrijf Haerinck de afspraak met de slachterij regelt. De prijs die we voor onze kippen krijgen loopt door alle gestegen kosten wat achter, maar we zijn wel tevreden over de prijsbepaling.

Van Goethem
Van Goethem
Alles voor bioveiligheid

Cedric is lid van de provinciale vakgroep Pluimvee Oost-Vlaanderen. “Zo krijg ik de info rond actuele dossiers uit eerste hand, kan ik mijn inbreng doen en doen we voorstellen om bijvoorbeeld de vogelgriep aan te pakken. Bioveiligheid is daarbij cruciaal. Bij ons worden de wielen van de vrachtwagens bij het in- en uitladen van de kippen én de machine voor het uitladen van de kippen ontsmet. Tijdens de ronde komt er niemand in de stal, zelfs de pluimveedierenarts niet. Heb ik een probleem met enkele kippen, dan haal ik er een naar buiten. En als je de stal betreedt, moet je bedrijfskledij en -schoenen aantrekken en worden je schoenen ontsmet. Zo verkleinen we het risico op insleep van ziektes. Onze sector is voldoende gemoderniseerd om diverse parameters in het oog te houden en te volgen hoe kippen zich voelen en gedragen.”

Als we onze kippen niet goed verzorgen, verdienen we er niets aan.

Gelijk speelveld

Cedric gelooft sterk dat kip een mooi vermarktbaar product is in binnen- én buitenland. “Met een voederconversie van gemiddeld 1,5 kg ben ik als vleeskippenhouder tevreden over onze ecologische voetafdruk. We hebben weinig voeder en water nodig om een lekker stukje kippenvlees te produceren, dat in alle geloofsgemeenschappen in de hele wereld kan worden gegeten. VLAM doet veel om ons te ondersteunen. Misschien kan ze wat meer inzetten op het verwerken van Belgisch pluimveevlees in bereide gerechten. Ik hoop alleen dat Europa een gelijk speelveld qua normen en eisen biedt voor producten die in en buiten haar grondgebied worden geproduceerd, zodat we concurrentieel kunnen blijven met het buitenland. De consument moet elke dag eten, dus wat is er beter dan een goed, gezond en streng gecontroleerd stukje vlees van eigen bodem? We zouden geen rendabel bedrijf hebben als onze kippen hier niet onder de beste omstandigheden verzorgd worden. Dierenwelzijn is heel belangrijk voor ons, maar het moet wel rendabel blijven. Als onze kippen het niet goed doen, houden we er ook niets aan over. De overheid vraagt ons enerzijds om zo goedkoop en efficiënt mogelijk te werken, maar anderzijds belet ze ons door haar vergunningenbeleid om duurzamere stallen te bouwen. Dat is doodjammer, want het belemmert elke veehouder. Ik wil blijven inzetten op het verder verduurzamen van ons bedrijf. Zo wil ik bekijken hoe we minder energie op ons bedrijf kunnen verbruiken en of we die gedeeltelijk zelf kunnen opwekken. Verder hoop ik dat we nog iets kunnen uitbreiden en Jolien mee in het bedrijf kan komen, zodat ik een mooi verdienmodel kan uitbouwen. Daarbij willen we onze CO2-uitstoot zeker verder reduceren.”

In onderstaande video werden de beelden in de kippenstal genomen door de familie Van Goethem, rekening houdend met alle bestaande (bioveiligheids)maatregelen. 

Van Goethem