Brief provinciaal bestuur aan sociale partners

12 mei 2022

Landbouwprovincie West-Vlaanderen zal economisch extra hard getroffen worden door het stikstofdossier. Het provinciaal bestuur Boerenbond richtte een schrijven rond het stikstofdossier en de West-Vlaamse impact tot de West-Vlaamse sociale partners Voka, Unizo, ABVV, ACW, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) en de deputatie Economie.

Het ontbreken van een socio-economische analyse in de besluitvorming van de Vlaamse regering zorgt er immers voor dat de impact buiten de zuivere vergunningsverlening wat uit de scope valt. Doch een neerwaartse spiraal in de landbouwsector zal in de sterke West-Vlaamse agro-economie hard toeslaan met onder meer een impact op zowat 6600 jobs bij de agrovoedingscluster, en dat is dan nog berekend op heel algemene cijfers. De impact is uiteraard breder dan jobs: ook in het werkvolume van toelevering, transport en onderhoud zullen klappen vallen. Dit beleid zal vele kleine kmo’s en zelfstandige ondernemers in West-Vlaanderen treffen door een stop inzake agro-investeringen, door afbouw en besparingen.

Anderzijds moet de hele keten ook mee trekken aan snellere technische oplossingen, realistische transformatie van de landbouwsector, voldoende onderzoek …

Niets laat u na, om uw eigen erfbetreders, uw leveranciers en afnemers aan te sporen om de gevolgen van dit stikstofdossier in te schatten en aan te sporen om tijdens het openbaar onderzoek (19 april tot 17 juni) te reageren. Een aantal federaties hebben het alvast begrepen, maar nog lang niet voldoende.

Men kan alvast niet gezegd hebben, dat ze het niet wisten …