ggf

Bram Van Hecke wordt eerste opvolger op Europese CD&V-lijst

Voorzitter Bram Van Hecke van Groene Kring wordt eerste opvolger op de Europese lijst van CD&V, zo heeft de partij donderdag bekendgemaakt. Hij legt zijn mandaat als voorzitter van de jongerenorganisatie van de Vlaamse land- en tuinbouwsector met onmiddellijke ingang neer.

"De landbouwvisie van CD&V sluit aan bij hoe ik naar de toekomst van de landbouw in Vlaanderen kijk", legt Van Hecke zijn keuze uit. "Denk aan het stikstofdossier en de shift van een depositiebeleid naar emissiebeleid die CD&V naar voren schuift. Dat is volgens mij inderdaad de toekomst".

Stem van jonge boeren laten weerklinken

Die toekomst wordt vooral op Europees niveau uitgetekend. "Je kan er niet omheen: de laatste jaren kwam er vanuit Europa veel regelgeving die de landbouw in Vlaanderen onder druk zet", zegt Bram Van Hecke, die ook Europese politiek studeerde in Warschau. "Het is dan ook logisch dat ik op dat niveau mijn stempel wil drukken en de stem van jonge Vlaamse boeren daar wil laten weerklinken."

Voorzitter Boerenbond, Lode Ceyssens:  “Bram heeft veel betekend als voorzitter van onze jongerenorganisatie. Hij heeft met veel enthousiasme en overtuiging het verhaal van jonge boeren gebracht en zo ongetwijfeld ook jonge boeren overtuigd in de stiel te stappen of te blijven. Een mooie verdienste in onzekere tijden.”

Lode Ceyssens: "We wensen Bram heel veel succes!"

Bram slaat nu een nieuwe weg in. Hij stapt in de politiek en hoopt het beleid rond land – en tuinbouw zo rechtstreeks mee vorm te kunnen geven. “We wensen Bram heel veel succes. Ik vertrouw erop dat Bram zijn maatschappelijk engagement in zijn nieuwe rol zal meenemen en de belangen van de land- en tuinbouwsector met verve zal blijven behartigen” zegt Lode Ceyssens.

Groene Kring gaat op zoek naar een opvolger voor Bram zodat de stem van de jonge land- en tuinbouwers kan klinken.

CD&V-voorzitter Sammy Mahdi is bijzonder opgetogen met de nieuwe aanwinst, die met Groene Kring de voorbije jaren een plaats verwierf in het stikstofdebat en het protest tegen de Europese natuurherstelwet. "Bram is dé authentieke stem van de jonge boeren in Vlaanderen", zo meent Mahdi.

De 28-jarige Van Hecke was vier jaar voorzitter van de Groene Kring. Hij legt zijn mandaat met onmiddellijke ingang neer. Hij wordt bij de verkiezingen van 9 juni eerste opvolger op de Europese lijst, die zoals bekend wordt getrokken door oud-minister en -partijvoorzitter Wouter Beke.

Bron: Belga.