dqs

Borden ‘Platteland met stem’ in het veld

De verkiezingen staan voor de deur. Het gaat hierbij niet enkel om partijen en kandidaten. Zij die na de verkiezingen de meerderheid zullen vormen, moeten ook een beleid voeren en dat gaat ons allemaal aan. 

Daarom willen we in de verkiezingscampagne aandacht vragen voor landbouw in het beleidsprogramma. Samen met onze bestuursleden rolden we de afgelopen maand een campagne uit die onze land- en tuinbouwsector op een positieve manier in de spotlights zet. 


Borden en stickers


Eerst werden borden geplaatst met de slogan ‘Daar zorgt de boer voor’ met foto’s van acht verschillende sectoren. In een tweede fase verschenen borden met de slogan ‘Boeren zorgen voor uw eten, stem voor hun toekomst’ in het veld. 


Parallel aan deze bordencampagne loopt de stickercampagne met de omgekeerde bot. Politieke kandidaten die aan leden vragen om verkiezingsborden te plaatsen in weiden of velden, moedigen we aan om ook publiekelijk steun te betuigen aan onze land- en tuinbouw door een omgekeerde bot-sticker op hun affiche te kleven. Indien je nog vragen krijgt, of contact hebt met een kandidaat die een duidelijk engagement heeft om onze sector vooruit te helpen of te steunen, kan je stickers bestellen via limburg@boerenbond.be.