Boerenbond verwelkomt extra liquiditeitssteun van Vlaanderen

21 april 2022

Door de substantiële stijging van de veevoederkosten in de intensieve veehouderij én de forse stijging van de energiefactuur in de glastuinbouwsector staat de liquiteit van heel wat Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven zwaar onder druk. Boerenbond is tevreden dat Vlaanderen extra middelen voorziet.

“Het is een heel welkome beslissing van Vlaanderen en Vlaams minister Hilde Crevits om de liquiditeitskloof op land- en tuinbouwbedrijven te overbruggen. Daarbij hoort de focus te liggen op bedrijven die de zware gas- of veevoederfactuur moeten dragen en die recent hebben geïnvesteerd”, aldus Vanessa Saenen, woordvoerder Boerenbond.

“Indien die steun ontoereikend is, zijn er ook nog mogelijkheden in het kader van het tijdelijke staatssteunkader Oekraïne.” Ondertussen loopt nog altijd de VLAIO-overbruggingslening, ook voor de landbouw.

De Vlaamse regering besliste op voorstel van minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits om maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden voor steunmaatregelen voor de land- en tuinbouwsector naar aanleiding van het conflict tussen Rusland en Oekraïne.

Het gaat onder meer over de uitvoering van een Europees steunpakket om de voedselzekerheid te vrijwaren en de weerbaarheid van de voedselsystemen te versterken.

In overleg met landbouworganisaties bekijken waar noden het hoogst zijn

Vlaanderen krijgt 2,7 miljoen euro aan Europese middelen, minister Crevits trekt daarbovenop nog eens 5,5 miljoen euro Vlaamse middelen uit voor maatregelen die bijdragen aan de voedselzekerheid.

Dat betekent een totaalbedrag van meer dan 8 miljoen euro voor maatregelen die bijdragen tot de voedselzekerheid of de aanpak van verstoorde marktevenwichten voor activiteiten die te maken hebben met circulaire economie, efficiënt gebruik van grondstoffen of milieu- en klimaatvriendelijke productiemethodes. Minister Crevits zal nu in overleg met de landbouworganisaties bekijken waar de noden het hoogst zijn.

Bron: Boerenbond.