dfd

Boerenbond geeft sterk geargumenteerd PAS-bezwaarschrift af

17 juni 2022

Op vrijdag 17 juni, de laatste dag van het openbaar onderzoek PAS, heeft voorzitter Lode Ceyssens, in naam van Boerenbond, een heel sterk gedocumenteerd en bijzonder lijvig PAS-bezwaarschrift overhandigd aan het stadsbestuur van Leuven.

In de schepenzaal van het stadskantoor werd vrijdagmorgen 17 juni een delegatie van Boerenbond, met voorzitter Lode Ceyssens, ondervoorzitter Eric Van Meervenne en Caroline Van der Heyden  (adviseur milieubeleid van de studiedienst), ontvangen door burgemeester Mohamed Ridouani en andere schepenen, onder meer Johan Geleyns, David Dessers, Carl Devlies en Dirk Vansina, van de stad Leuven.

dfd
dfd
Bezwaarschrift van 170 pagina’s

Tijdens het overhandiging van het 170 pagina’s tellend bezwaarschrift, dat bijzonder sterk onderbouwd en gedocumenteerd is, kreeg voorzitter Lode Ceyssens uitgebreid de kans om de visie van Boerenbond op het stikstofakkoord uit te leggen.

Om de overhandiging kracht bij te zetten en een orgelpunt te plaatsen op de vele inspanningen die de voorbije weken en maanden werden geleverd, hield Boerenbond op het Martelarenplein nog een evenement.

Pendelaars en voorbijgangers kregen een boerenontbijt voorgeschoteld, met toast, spek en eieren, en kregen ook meer uitleg over de visie van Boerenbond op PAS. Ook aan de verzamelde media werden nogmaals onze standpunten over het stikstofakkoord uitgebreid toegelicht.

Voor uw voedselzekerheid hebben onze boeren bestaanszekerheid nodig

“Onze boeren zorgen al generaties lang voor ons voedsel, voor onze welvaart en voor een levend platteland. Het huidige stikstofontwerp bedreigt de toekomst en de jobs van duizenden boeren, hun gezinnen en van werknemers binnen de agrovoedingsketen, en dus ook onze eigen voedselproductie”, zegt Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens.

Nochtans zijn oplossingen nodig én mogelijk, zegt Boerenbond. Boerenbond dient, op de laatste dag van het openbaar onderzoek rond het ontwerp-PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) zijn bezwaarschrift in met de bedoeling om tot een realistisch en werkbaar stikstofakkoord te komen.

De stikstofemissies moeten de komende jaren omlaag. Daarvoor bestaat ook in de landbouw het besef en de bereidheid. De sector zoekt oplossingen voor zijn aandeel (29,4%) stikstof op stikstofgevoelige natuur. Wij zijn niet kritisch over ‘of ’, maar wel ‘hoe’, de stikstofuitstoot verminderd moet worden.

De landbouwsector wil zijn deel van het stikstofprobleem oplossen, maar niet met dit akkoord. Het Vlaamse ontwerp-PAS heeft onaanvaardbare gevolgen voor de boeren, is gebaseerd op juridisch, ecologisch en wetenschappelijk drijfzand en moet aangepast worden om tot werkelijke oplossingen te komen voor boeren, voor natuur en voor de maatschappij“, zegt Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens.

Twee maten en twee gewichten!

Wij vinden het belangrijk dat landbouw verder verduurzaamt, en dat betekent ook dat we als sector verder werk maken van stikstofreductie (die we sinds de jaren 90 tot nu trouwens al gehalveerd hebben).

fvf
fv

De sector neemt al decennialang maatregelen hiertoe, maar we hebben een realistisch en werkbaar definitief PAS als kader nodig. Het huidige ontwerp-PAS biedt dit hoegenaamd niet. Het is gebaseerd op een achterhaalde theoretische studie met cijfers uit 2015, die niet meer overeenstemmen met de feitelijke realiteit en de evoluties  op het terrein.

Het plan houdt geen rekening met de stikstof die verdwijnt door de opkoopregeling voor de varkensbedrijven en houdt geen rekening met de stikstof die verdwijnt door stoppende bedrijven (de gemiddelde leeftijd van onze landbouwers is 56 jaar en slechts 12% van de 50+’ers geeft aan een opvolger te hebben).

dfd

Er wordt veel te weinig ingezet op innovatie, niet alleen van stallen, maar ook van voeders en op het vlak van bedrijfsbeheer. “Bovendien wordt stikstof afkomstig van landbouw op een andere manier behandeld dan stikstof van andere sectoren (buitenland, verkeer, industrie). Terwijl stikstof stikstof is. Het zal de natuur waarop stikstof neervalt worst wezen van waar die afkomstig is."

"Het is dan ook onbegrijpelijk dat landbouwbedrijven moeten verdwijnen en andere landbouwbedrijven onmogelijke reductienormen opgelegd krijgen, terwijl met één vergunning voor een buitenlandse investering er ineens een stikstofuitstoot bijkomt die gelijk is aan die van 100 melkveebedrijven. Twee maten en twee gewichten!

Onaanvaardbaar zoenoffer

Boerenbond is bezorgd dat de landbouwsector geofferd wordt zonder dat er garanties zijn dat de Europese natuurdoelstellingen bereikt worden. Boerenbond bundelde daarom zijn bezwaren en adviezen in zijn eigen, lijvig bezwaarschrift.

“Vandaag, op de laatste dag van het openbaar onderzoek rond het stikstofakkoord, dienen we dit bezwaarschrift in. Wij rekenen erop dat de Vlaamse Regering onze bezwaren ernstig neemt en met ons het gesprek aangaat om samen na te denken over haalbare oplossingen voor onze boeren, voor onze natuur en voor onze voedselproductie.”

Bron: Boerenbond.

Hieronder vind je ons lijvig en sterk geargumenteerd PAS-bezwaarschrift.

 

df
dfd