Bloemenranden: mooi, nuttig, goed voor de relatie met je omgeving

11 mei 2023

Het nieuwe GLB zorgde voor heel wat nieuwe zaken bij het invullen van de verzamelaanvraag. Het al of niet aanleggen van een bufferstrook was een thema dat voor veel landbouwers een discussiepunt vormde. De befaamde één-, drie- of vijfmeterzone, je weet wel. Kiezen we voor een grasstrook van 945 euro/ha of toch voor een bloemenstrook à rato van 1745 euro/ha? We merken dat er heel wat voor- en tegenstanders zijn. Landbouwer Dirk Sergeant en Brecht Herteleer van Boerennatuur hebben ervaring met deze ‘nieuwe teelt’.

Weerbericht

Dirk Sergeant heeft al 5 jaar ervaring met het inzaaien van bloemen in het Parkbos Gent, voor de gemeente De Pinte en bij enkele collega-boeren in de gilde Zwijnaarde-De Pinte. De machine waarmee Dirk dit zaait is een triltand met een werkbreedte van 2 meter. Het zaaien van bloemen kan met verschillende types zaaimachines, als je ze maar fijn kunt afstellen. De triltand is voorzien van een elektrisch aangedreven APV-zaaimachine, waarbij de rol voor het doseren van het zaad aangepast is aan de fijne bloemenzaden. De meeste mengsels moeten gezaaid worden aan 15 kg zaad/ha. Het is daarbij belangrijk om de juiste dosis te respecteren. “Velen denken dat dik zaaien beter is, maar dan krijg je een te dichte stand, bloemen die snel gaan legeren en een dus minder goed resultaat.” Dirk paste de machine verder aan door zes strooipijpen te voorzien over een breedte van 2 meter. Het bloemenzaad valt op een kleine ketsplaat en wordt zo mooi verdeeld. Een hark zorgt ervoor dat het zaad dan fijn wordt ingeharkt.

Het correct voorbereiden van de grond is belangrijk, maar niet echt moeilijk als je de juiste stappen volgt. Aangezien Dirk tot nu toe enkel eenjarige mengsels inzaaide, verkiest hij om de strook in het voorjaar te ploegen, mee met de rest van het perceel. Het allerbelangrijkste bij het zaaien is volgens Dirk het weer in de gaten te houden: “Zaai je bloemenmengsel in kort voordat het gaat regenen. Dit zorgt ervoor dat de grond een beetje wordt aangedrukt en dat de zaden snel beginnen te kiemen. In 2022 was dit niet simpel, maar 2023 is een iets ander voorjaar … De zaaidiepte is ook zeer belangrijk – hoe oppervlakkiger, hoe beter. Maar bij sommige mengsels is de zaaidiepte niet eenvoudig te respecteren. Zonnebloemenzaden moeten bijvoorbeeld een stuk dieper gezaaid worden, anders zijn de vogels ermee weg. Dan moet je een compromis zoeken qua zaaidiepte.” Voor elk mengsel maakt Dirk eerst een proefdraai. Bij het APV-toestel wordt hierbij het zaad gedurende 1 minuut opgevangen. Kortom, Dirk heeft reeds heel wat ervaring opgebouwd en de resultaten mogen in de zomer dan ook gezien worden.

Brochure verzamelt tips

Brecht Herteleer geeft ons nog wat extra tips, op basis van ervaringen die hij opdeed in diverse projecten. Je vindt de tips in een nieuwe folder die je kan raadplegen via www.boerennatuur.be/bloemenranden. “Bloemenranden zijn niet enkel mooi, maar ook nuttig. In functie van de naburige teelt zijn bepaalde bloemenmengsels bijvoorbeeld beter geschikt en kunnen ze nuttige insecten aantrekken. Schade door bladluizen kan je zo tot 50 meter diep in het perceel beperken.”

Hij pleit er ook voor om bloemen in het najaar in te zaaien indien mogelijk. De onkruiddruk is dan immers een stuk lager door de lagere temperatuur. Bij zaaien in het voorjaar is het aangewezen om een vals zaaibed aan te leggen. Na het ploegen kan je bijvoorbeeld het volledige perceel klaarleggen voor maïs en iets later bij het inzaaien van de bloemenstrook ga je dan nogmaals zeer oppervlakkig een bewerking uitvoeren. 

Bloemenranden zorgen ook voor een betere relatie met je omgeving, en dan hebben we het vooral over buurtbewoners en toeristen die voorbij zo’n veelkleurige rand wandelen of fietsen en soms een stoppen om een mooie foto te maken. Missie geslaagd! Ongetwijfeld zullen we in de toekomst meer bloemenstroken gaan zien in Vlaanderen. De kosten zijn hoger dan die van gras, maar daar staat een hogere subsidie tegenover. Het blijft een afweging die ieder voor zich moet maken.

Voor meer info over geschikte mengsels in functie van de teelt of grondsoort kan je contact opnemen met brecht.herteleer@boerennatuur.be.