De vrijstelling van de sociale zekerheidsbijdragen geldt zonder beperking in de tijd.