Blijf waken over impact op landbouwbedrijven in parkendecreet

24 oktober 2022

Voorbije vrijdag heeft de Vlaamse regering een eerste beslissing genomen over het parkendecreet. Positief hierbij is dat lokale besturen een sturende rol zullen krijgen.

"We rekenen er op dat de lokale besturen voldoende aandacht zullen hebben voor land- en tuinbouw binnen de perimeter van en park en dat zij zullen waken dat er geen negatieve effecten zullen zijn voor de land- en tuinbouwbedrijven. Dit decreet komt rijkelijk laat. Om precies te zijn bijna anderhalf jaar  na de lancering van de oproepen voor kandidaat-parken", zegt Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens.

Beter laat dan nooit?

"We hebben bij de lancering van de parkenoproep in april 2021 ook al aangekaart dat het onaanvaardbaar was dat de uitrol van landschaps- en nationale parken gebeurde voordat er enig regelgevend kader beslist was. Nochtans was de mogelijke impact van deze parken op bestaande land- en tuinbouwactiviteiten, zeker voor wat betreft de nationale parken, te groot.  Dit heeft tot bijzonder veel vermijdbare ongerustheid en onzekerheid bij boeren en tuinders geleid”, hekelt Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens.

"Landbouworganisaties worden vandaag eindelijk betrokken en krijgen een rol in de parkenbureaus waardoor alle betrokken actoren aan de tafel zullen zitten en er nu toch zal worden gestreefd naar een “gedragen” beleid."

Impact land- en tuinbouw

Positiever is wel de sturende en bepalende rol die de lokale besturen krijgen in het parkenverhaal. “Voor onze boeren en tuinders vragen wij dan ook voldoende aandacht vanwege deze besturen om er precies over te waken dat de landbouwactiviteiten in en rond de parken niet in het gedrang komen. Het gaat hier tenslotte over de broodwinning en de toekomst van deze bedrijven”, zegt Lode Ceyssens.

Vanuit Boerenbond zullen we dit dossier verder blijven opvolgen, zowel beleidsmatig als op het terrein.

Bron: Boerenbond.