Blauwtong, ook ontdekt op rundveebedrijven in Nederland

27 september 2023

Het blauwtongvirus spreidt zich – zoals gevreesd – aan hoog tempo uit over centraal Nederland. Ondertussen staat de teller op meer dan 300 besmette locaties, en er zijn tal van verdenkingen. Daar zitten ook rundveebedrijven tussen. Schapen lijken erg ziek te kunnen worden; bij rundvee zijn de gevolgen van een besmetting met serotype 3 nog niet duidelijk.

Ondertussen zijn sinds 8 september in bijna heel Centraal en Noord-Nederland besmettingshaarden gevonden. Het virus, geïdentificeerd als serotype 3, lijkt heel snel te spreiden, aan meer dan 15km per week. Onder schapen is de sterfte groot, vergelijkbaar en zelfs hoger dan bij de intrede van Blauwtong  in West-Europa in 2006.

Tegen deze variant is momenteel geen vergund vaccin in Europa. Dat heeft ook enorme gevolgen voor de export van runderen, schapen en geiten buiten Nederland. De Nederlandse sector en de overheid bekijken samen of het recent vergunde vaccin tegen Blauwtong serotype 3 uit Zuid-Afrika ingezet kan worden. Anders blijft een strenge winter de enige hoop om spreiding via besmette knutten enigszins te vertragen.

Blijf waakzaam voor blauwtongsymptomen

We roepen op om ook in België waakzaam te blijven voor Blauwtong. Schapen met koorts, manken en verlies van eetlust (door letsels in muil), moeten gemeld worden aan de dierenarts. Bij runderen met een abortus is het verplicht de vrucht en vruchtvliezen te laten onderzoeken.

Meer informatie over Blauwtong en de regelgeving vind je hier.

Hieronder een kaartje met de lijst van besmettingen in Nederland.

fvfv