Bio-economie in Vlaanderen: steeds belangrijker

29 maart 2023

In het Vlaams-Brabantse Lovenjoel in de ‘Transfarm’, een proefcentrum van de KU Leuven, kwamen een 150-tal mensen samen om zich te informeren over de stand van zaken van de bio-economie in Vlaanderen.
In een vijftal voordrachten kwamen enkele interessante projecten aan bod. Daarna waren er rondleidingen op het proefbedrijf en was er veel ruimte om te netwerken met collega’s en mogelijke zakenpartners.

Gerwin Evers van Technopolis (Amsterdam) had een interessante studie gemaakt waarin de Vlaamse bio-economie in cijfers was beschreven. Daaruit blijkt dat Vlaanderen het zeker niet slecht doet inzake onderzoek maar dat het toch een relatief kleine regio blijft, zeker als men het op wereldniveau bekijkt. Hij pleitte ervoor dat het onderzoek in heel Europa beter op elkaar zou afgestemd worden om een tegengewicht te vormen tegen de massale suprematie van de Verenigde Staten en China.

Concrete projecten

Stef Denayer van The ProteinnClub brak een lans voor alternatieve bronnen van proteïnen. Daarbij ligt volgens hem de nadruk op fermentatie-eiwitten. Deze verkrijgt men door biomassa(reststromen) te vergisten. Daardoor bekomt men enerzijds microbiële biomassa met een hoog eiwitgehalte maar anderzijds ook grondstoffen waarmee men in de chemie aan de slag kan gaan. Deze vorm van eiwitproductie kent wereldwijd een enorme groei. Maar in Europa remt de wetgeving heel wat potentiële projecten af. Vooral het inzetten van reststromen ligt moeilijk.

Maaike Perneel (UGent) had het dan over een aantal projecten rond biostimulanten en biocontroleproducten (biopesticiden). Het gaat hier om markten ie vele honderden miljoenen bedragen en die nog sterk groeien. Micro-algen, garnaalpellen en komkommerloof zijn bijvoorbeeld veelbelovende (rest)stromen. Het is daarom te betreuren dat de meerderheid van deze grondstoffen wordt uitgevoerd naar onze buurlanden die er dan mee aan de slag gaan. Een plan om die grondstoffen in ons land te houden, zou welkom zijn.

Karolien Vanbroeckhoven (VITO) vertelde dan dat zij een installatie aan het bouwen zijn om vanuit lignine (de basisstof van hout) allerlei bio-aromaten te maken. Aromaten zijn complexe organische moleculen waarmee de chemie allerhande interessante dingen kan doen. En hout is er wereldwijd zeker meer dan voldoende. Binnenkort komt er een studierapport uit waarin al deze ontwikkelingen uitgebreid worden beschreven.

B2BE

Business to Bioeconomy is een Vlaams initiatief dat tot doel heeft om biomassastromen en reststromen uit de (voedings)industrie samen te brengen zodat er nieuwe interessante dingen mee kunnen gebeuren. Zo hebben ze al initiatieven genomen rond vlas, droge gewasresten, biostimulanten en biopesticiden. Ze bereiden nu een actie rond het gebruik van groen loof voor. Meer info: https://www.b2be-facilitator.be/nl/

Bron: Boerenbond.