Bijeenkomst Adama-Syngenta focust op uitdagingen in fruitteelt

20 februari 2023

Met een gezamenlijke fruitvergadering in Lubbeek wilden gewasbeschermingsproducenten Adama en Syngenta fruittelers een perspectief bieden voor de toekomst.

Want het wordt er voor telers niet eenvoudiger op. Zij zoeken naar nieuwe rassen, moeten een goed evenwicht vinden in de gewasbescherming en precisietechnieken en robotica implementeren in hun bedrijfsvoering.

xcxc
hb
dc
Trends en evoluties

Dany Bylemans, directeur van pcfruit, zoomde in op enkele trends en evoluties voor de fruitteelt in een wereld vol verandering. Als eerste trend stelde hij dat de consument altijd gelijk heeft.

“De fruitsector moet inspelen op de wensen van de consument en de markt. We moeten zorgen voor topkwaliteit, en daar moet élke schakel in de keten zich ten volle voor inzetten. Om uit het bulksegment te geraken, moet het aanbod worden afgestemd op de vraag en moet de kwaliteit meer worden gestuurd”, zei Dany. Hij pleitte voor de opzet van een ‘proefwinkel’, waarin nieuwe variëteiten kunnen worden aangeboden en beoordeeld.

De klimaatverandering zag Dany als tweede trend, die tot veel stress bij fruittelers leidt. Uit het doctoraatsonderzoek van Bianca Drepper (KULeuven) met historische data van pcfruit concludeerde hij dat de laatste vorstnacht meer naar voren schuift dan het opschuiven van de bloei. Goed nieuws is wel dat volgens dit onderzoek de kans op effectieve vorstschade met 28% zal verminderen. Wijnbouw kan voor sommige fruittelers een (klein) alternatief zijn, zolang ze de kwaliteit en goede naverkoop kunnen garanderen.

De druk op gewasbescherming noemde Dany als derde trend. “De consument moet beseffen dat planten ziek kunnen worden als er geen middelen worden ingezet. Gewasbescherming blijft een essentieel onderdeel van fruit produceren, maar moet worden aangepast, onder meer door met lagerisicosubstanties te werken en middelen zo gericht mogelijk in te zetten met een beperkte depositie.”

Dany gelooft op middellange termijn in beterschap voor de sector door meer samenwerking en de juiste beslissingen te nemen. “Fruit heeft positieve effecten op de gezondheid, waarvan het belang in de toekomst nog zal toenemen.”

Marktontwikkelingen

Helwig Schwartau, marktanalist van het Duitse onderzoeksbureau AMI, bekeek de actuele situatie en verwachtingen voor de appel- en peermarkt in Europa. Voor de appelmarkt had hij een kritische boodschap. “De markt wordt gekenmerkt door een explosie van appelvariëteiten en voedingskosten, overproductie, een lager verbruik, sterk stijgende productiekosten en de prijs die door de retail wordt gedicteerd. Die retail heeft weinig tot geen empathie voor de telers en hun hogere productiekosten. Discounters doen goede zaken, er komen meer private labels en de consument koopt meer prijsbewust. In de toekomst zullen telers en de sector moeten zoeken naar marktaandeel, de consument moeten vragen welke variëteiten ze willen en die vervolgens telen.”

Wat peren betreft, zag Schwartau opportuniteiten voor Conference en clubvariëteiten. “Terwijl het areaal in Polen, Spanje en vooral Italië de laatste jaren daalde, steeg het in België en Nederland. Vorig jaar bedroeg de totale productie in de Benelux zo’n 697.000 ton, een groei naar 850.000 ton is mogelijk. Ten opzichte van 2016 bevindt de consumptie zich weliswaar op een lager niveau, maar ze stabiliseert nu.” Conference blijft op nummer 1, en in Duitsland steeg het marktaandeel naar 35%. Samen met Spanje blijven onze buurlanden de belangrijkste afzetmarkten voor peren.

Robotica

Thomas Hoeterickx stelde de mogelijkheden van zijn werkgever, tuinbouwroboticaspecialist Octiva, voor. Octiva is momenteel vooral actief in de glastuinbouw – met onder meer een aardbeien- en paprikaoogstrobot – maar ziet ook in hardfruit opportuniteiten. Zo experimenteren diverse bedrijven met appelplukrobots. “We ervaren diverse uitdagingen bij de ontwikkeling van robotica. Maar ze bieden ook opportuniteiten, zoals het uitvoeren van precisietaken (scouting en monitoring, repetitieve taken …) en alternatieve gewasbescherming”, aldus Hoeterickx.

Wetgeving rond gewasbeschermingsmiddelen

Griet Vergauwe, Hoofd registratie Benelux bij Syngenta, plaatste tot slot de wetgeving rond gewasbeschermingsmiddelen in perspectief. “Syngenta heeft gekozen om het veranderend klimaat rond het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te omarmen. We versnellen dus onze portfoliotransformatie naar meer biologische middelen, duurzame landbouwinnovatie en precisietoepassingen. Tegelijk blijven we investeren in het verdedigen van onze chemische portfolio als correctiemiddelen.”

Samengevat zijn er dus uitdagingen op alle gebieden voor de sector. Maar de zon schijnt zeker nog achter de donkere wolken die boven de fruitteelt hangen. Gezamenlijk innoveren is hier de sleutel.

Bron: Boerenbond.