BFA-leden zetten collectief in op verminderde methaanuitstoot

30 november 2023

Vanaf 1 januari 2024 past elk BFA-lid ten minste één goedgekeurde voedermaatregel uit het convenant enterische emissies toe op 10% van het geproduceerde rundveevoeder die bedoeld zijn voor Vlaamse klanten. Met dit collectief engagement neemt de diervoedersector het voortouw om de methaanuitstoot bij runderen te verminderen.

In navolging van het Klimaatakkoord van Parijs, engageerde de Belgian Feed Association zich in 2019 om - samen met de overheid, onderzoekers en een 10-tal ketenpartners uit de Vlaamse landbouw, zuivel- en vleesindustrie - de methaanuitstoot bij runderen te verminderen met 26% tegen 2030 (t.o.v. 2016). Dit engagement vertaalde zich in het Convenant Enterische Emissies Rundvee 2019- 2030, dat ondertekend werd door alle betrokken partijen.

Wetenschappelijk Comité keurde 11 voedermaatregelen goed

De afgelopen jaren werd onder leiding van BFA sterk ingezet op het ontwikkelen van zogenaamde voedermaatregelen. Het rantsoen van Vlaamse runderen wordt zodanig aangepast dat het verteringsproces van de koe beïnvloed wordt, waardoor de koe minder methaan produceert.

Het geven van geëxtrudeerd/geëxpandeerd lijnzaad of het toevoegen van het additief 3-NOP via het krachtvoer reduceert bijvoorbeeld de methaanvorming bij lacterend melkvee. Intussen werden 11 voedermaatregelen goedgekeurd door het Wetenschappelijk Comité.

Collectieve inspanningen om methaanuitstoot te verminderen

Nu er verschillende voedermaatregelen beschikbaar zijn, besliste BFA samen met haar leden een collectief engagement aan te gaan: “Elk lid van BFA zal in 2024 ten minste 1 goedgekeurde voedermaatregel uit het convenant enterische emissies toepassen op 10% van het geproduceerde rundveevoeder bestemd voor Vlaamse runderen”, legt Katrien D’hooghe, Managing Director van BFA, uit.

Focus op verdere verduurzaming diervoederproductie

Dergelijke voedermaatregelen verhogen echter de kostprijs van het voeder. Veehouders die een voedermaatregel toepassen, kunnen daarom beroep doen op een (gedeeltelijke) financiering van de overheid via een ecoregeling.

“De Belgische diervoedersector neemt zo opnieuw het voortouw in het verder verduurzamen van de dierlijke productie”, vervolgt Katrien D’hooghe. BFA en haar leden werken immers continu aan de realisatie van de doelstellingen die opgenomen zijn in het BFA duurzaamheidscharter 2020 - 2030.

Bron: BFA.