Bezwaar RUP Groene Rand Zellik

2 november 2023

De gemeente Asse maakt een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op voor de Groene Rand rond Zellik. Het doel van dit RUP is om de open ruimte planologisch vast te leggen.

In dit RUP worden drie deelgebieden afgebakend: Kortemansstraat, Keienveld en Molenbeekdal. In de startnota wordt aangegeven dat de nog niet ontwikkelde (toekomstige) woonbestemming van deze gebieden wordt omgezet naar een open ruimte-bestemming. Wat deze open ruimte-bestemming dan zou zijn is in de startnota nog niet bepaald, maar in de tekst en de toekomstvisie voor de gebieden wordt aangegeven dat dit een overwegend groene bestemming zal zijn. Bedrijfsgilde Asse pleit ervoor om het huidige landbouwgebruik, wat voor het behoud van de open ruimte in dit gebied zorgt, te bestendigen door te herbestemmen naar (bouwvrij) agrarisch gebied.

Tot 19 november loopt de publieke consultatie over de startnota van dit RUP. Meer info over de plannen en hoe je opmerkingen kan formuleren vind je via deze weblink.