Bevraging erosiebestrijding in het kader van de conditionaliteit

Het Departement Landbouw en Visserij heeft een individuele bevraging gepubliceerd over de uitvoering van de erosiebestrijding in het kader van de conditionaliteit. De bevraging kan worden ingevuld op het e-loket tot en met 31 december 2023. Landbouwers met (zeer) hoog erosiegevoelige percelen worden aangemoedigd om deze bevraging in te vullen.

Voor de uitvoering van de erosiebestrijding in het kader van de conditionaliteit kan u als landbouwer kiezen uit verschillende maatregelen die ingedeeld zijn in een aantal pakketten. Op deze manier kan je jouw expertise inzetten en maximaal inspelen op de specifieke omstandigheden van jouw bedrijf.

In deze bevraging kan je aangeven welke maatregelen je specifiek kiest binnen de erosiebestrijding in het kader van de conditionaliteit. Met de resultaten van deze bevraging moet duidelijk worden welke maatregelen het meest gekozen worden, of het huidige systeem voldoende flexibiliteit biedt en of de maatregelenpakketten het beoogde erosiebestrijdende effect geven.

De inbreng van jouw ervaring en expertise is heel waardevol om de erosiebestrijding in het kader van de conditionaliteit op een kwaliteitsvolle manier te kunnen evalueren. Daarom vragen we aan alle landbouwers met (zeer) hoog erosiegevoelige percelen om deze bevraging in te vullen. Het departement zal de individuele resultaten vertrouwelijk behandelen en enkel gebruiken in het kader van dit onderzoek.

Beschikbaar op e-loket

De bevraging is beschikbaar op het e-loket tot en met 31 december 2023.

Een aantal gegevens van de heel (hoog) erosiegevoelige percelen werden al op voorhand ingevuld, zodat het invullen van de bevraging gemakkelijk verloopt en niet veel tijd in beslag neemt. Het is mogelijk om antwoorden te kopiëren en te plakken, zodat je de bevraging nog sneller kan invullen als je bv. dezelfde maatregelen neemt op percelen met eenzelfde teelt.  De percelen met grasland of andere jaarrondteelten werden uit de bevraging verwijderd.

Bron: Departement Landbouw & Visserij.