Als je als werkgever een contract beëindigt, is het normaal dat je aan de werknemer de redenen van het ontslag geeft.