De overheid stelt steeds strengere eisen aan het spuiten voor gewasbescherming. Daarbij gaat het met name om driftreductie; men wil voorkomen dat de gebruikte spuitmiddelen verwaaien en elders terecht komen. Het standaardantwoord daarop is spuiten met dikkere druppels.

Om toch voldoende bedekking te bereiken gebruikt men dan veel meer water. Maar daarmee wordt eerder juist een omgekeerd milieueffect gecreëerd. De dikke druppels bereiken niet het gehele gewas en lopen gemakkelijk van de plant af op de akker. Bovendien worden de middelen hiervoor sterker verdund. Door dit alles moet de sproeifrequentie omhoog. Logisch dat veel akkerbouwers naar een beter alternatief zoeken. Dat is er.

Het Nederlandse bedrijf Wingssprayer ontwikkelde een gepatenteerd sproeisysteem dat aan 90% van alle sproeiarmen bevestigd kan worden. Het solide systeem sproeit met een fijne nevel die het gehele gewas bereikt. Door het plaatsen van wings ontstaat bij een rijdende tractor luchtstromen die ervoor zorgen dat drift voor 99,8% voorkomen wordt. Het systeem wordt inmiddels met groot succes op veel akkerbouwbedrijven in Europa toegepast. Wingssprayer ontwikkelt zich ondertussen verder en biedt nu ook systemen voor verticaal besproeien van bijvoorbeeld druivenranken en asperges en het besproeien van fruitbomen.

Druppeltjes in het hart van het gewas

De Wingssprayer raakt met zijn vleugels het gewas licht aan. Doordat het gewas iets buigt, komen de fijne druppeltjes echt in het hart van het gewas terecht. De fijne nevel uit de sproeikoppen blijft in het gewas door aerodynamica. Het geavanceerde ontwerp van Wingssprayer zorgt namelijk dat de rijwind wordt omgezet in een turbulente luchtstroom, die overal het gewas bereikt. Dat zorgt voor een optimale besproeiing met werkelijk minimale drift. Als voor een dubbele wing gekozen wordt, ontstaat zelfs een sterkere turbulente onderstroom die het sproeimiddel bij hogere gewassen zoals spruiten, ook onder het gewas, vlak boven de akker gericht verspreidt.

Het is duidelijk dat de Wingssprayer een adequaat antwoord is op de milieueisen van de overheid, maar ook volledig tegemoetkomt aan de eisen van de akkerbouwer. De doordachte techniek zorgt ervoor dat de bestrijdingsmiddelen zeer gericht op de gewassen terecht komen. En nergens anders! Hiermee kan akkerbouwer tijd, water en bestrijdingsmiddel besparen. Daarnaast krijgt de boer meer spuitbare uren, nu ook gesproeid kan worden op dagen met meer wind. De betrouwbaarheid van het systeem is hoog, omdat het geen bewegende delen, hydrauliek, mechanische aandrijving of elektronica in zich heeft.

De ontwikkelaars van Wingssprayer zijn mensen uit de praktijk met vele decennia ervaring in gewasbescherming. Dat vinden we terug in het product dat niet alleen zeer effectief is, maar ook uiterst onderhoudsarm. Juist omdat men de praktijk kent en ook de smalle marges van de akkerbouwers, hoopt Wingssprayer dat ook de overheid haar verantwoordelijkheid neemt en hier, met bijvoorbeeld subsidies, positief beleid voor ontwikkelt. Wingssprayer zélf ontwikkelt ook door. Het bracht dit jaar een systeem voor verticaal besproeien op de markt een systeem dat rijen besproeit, zonder dat de nevel de ruimte vult die tussen de rijen zit.

Ontwikkeld in nauw overleg met Universiteit Wageningen

Wingssprayer werd ontwikkeld in een nauwe samenwerking met de Universiteit Wageningen, de TU Delft en TNO Eindhoven. De distributie richting de boeren verloopt via dealers. De eerste Wingssprayers kwamen inmiddels tien jaar geleden op de markt. Dat praktijk leert dat boeren dankzij het systeem veel diesel kunnen besparen, alsook bestrijdingsmiddel en tijd. Met een terugverdientijd van een half tot vijf jaar heeft het systeem ook in economische zin haar waarde bewezen. Het is feitelijk het enige antwoord op de eisen die overheid en akkerbouw aan gewasbescherming stellen.

Bron: Wingssprayer.