Besmetting met vogelgriep op kalkoenenbedrijf in Houthulst

26 december 2022

Het FAVV laat weten dat er gisteren een nieuwe besmetting met het hoogpathogene H5N1-virus werd vastgesteld. Het gaat over een kalkoenenbedrijf met ca. 28.000 kalkoenen, gelegen in Houthulst (West-Vlaanderen).
De dieren worden vandaag geruimd. Het epidemiologisch onderzoek loopt nog, maar indirecte contacten met wilde vogels zijn vermoedelijk de bron van besmetting. Vorige vrijdag was er ook een besmetting gemeld bij een particuliere houder in Diksmuide. Dat geeft aan dat het virus daar binnen de wilde vogelpopulatie aanwezig is.
Het getroffen bedrijf bevindt zich in een zone waar veel pluimveebedrijven zijn gevestigd. Een braadkippenbedrijf in de onmiddellijke buurt wordt, gezien de nabijheid tot de haard, preventief geruimd.

Beperkingszones 3 en 10 kilometer

Rond de besmette site worden beperkingszones van 3 en 10 km afgebakend, waarin de gebruikelijke beperkingen en maatregelen van kracht zijn. Zo is de verplaatsing van pluimvee, andere vogels en broedeieren verboden. Verder moeten de bedrijven die gelegen zijn in de afgebakende gebieden zo snel als mogelijk een inventaris over maken aan de LCE. 

Als de pluimveehouder enig teken van ziekte bij zijn pluimvee of vogels opmerkt, moet een dierenarts worden geraadpleegd. De derogaties voor de afvoer van slachtpluimvee en broedeieren gaan in op maandag 2 januari 2023.
De maatregelen en instructies voor de pluimveehouderijen die gevestigd zijn in de 3-km zone vind je hier en deze die liggen in de 10 km-zone vind je hier. Je vindt daar ook het blanco formulier.
Het vogelgriepvirus is overal in het land onder de wilde vogels aanwezig. Regelmatig worden er verspreid over het land wilde vogels gevonden die besmet zijn met vogelgriep. Bij deze nogmaals een oproep om extra waakzaam te zijn en de bioveiligheidsmaatregelen strikt te blijven toepassen.
Alle relevante informatie is hier terug te vinden.
 

Figuur 1: Kaart nieuw afgebakende gebieden:

hnh

Figuur 2: Kaart afgebakende gebieden in België:

gb