De hele wereld is op zoek naar nieuwe manieren om koolstof te binden – en zo klimaatopwarming tegen te gaan – maar vergeet daarbij vaak de kracht van lokale landbouwbodems.

Carbon farming, of koolstofbewuste landbouw, stimuleert een manier van landbouw om koolstof te binden in landbouwbodems om de bodemkwaliteit te verbeteren. Een lokale CO2-compensatie van bedrijven via de land- en tuinbouwsector kan een win-winsituatie betekenen voor bedrijven, boeren én maatschappij. 

Ga aan de slag met carbon farming

Wordt carbon farming actief benut voor CO2-compensatie, dan is de succesvolle toepassing van de technieken een van de vereisten. Samen met de projectpartners uit Nederland, Noorwegen en Duitsland schreven Boerenbond en Inagro een handleiding voor landbouwers om koolstofopslag toe te passen in de praktijk. De Vlaamse partners werkten de handleiding verder uit met specifieke regionale accenten.

Hoe krijg je meer koolstof in de bodem?
  • Groenbedekkers en onderzaai (bijvoorbeeld gras bij mais) maximaal inzetten;
  • Een verruimde teeltrotatie toepassen;
  • Organische mest gebruiken;
  • Compost gebruiken;
  • Aangepast graslandbeheer.

Voor elke techniek is een praktische fiche beschikbaar met extra informatie over het potentieel, tips bij de toepassing en de financiële gevolgen.

Carbon Farming

Conferentie 'Stimuleren van Carbon Farming’, ben jij erbij?

 Gedurende de Engelstalige conferentie ‘Incentivising Carbon Farming’, op 8 en 9 december, gaan boeren, beleidsmaker, kennisinstituten en andere stakeholders in gesprek over deze vraag. 

logo carbon farming
Raadpleeg ze hier: 

 

Naast opbouw van extra koolstof in de bodem bestaan er ook technieken die de natuurlijke afbraak van koolstof afremmen. De meest voor de hand liggende technieken zijn niet-kerende grondbewerkingen en gereduceerde bodembewerkingen. Zo blijft de bodemstructuur maximaal behouden en wordt de natuurlijke afbraak van koolstof niet versneld.
 

Doe een 'Koolstofscan'

Wil je de mogelijkheden van carbon farming voor jouw bedrijf in kaart brengen? Maak dan gebruik van de ‘Koolstofscan’, waar advies gegeven wordt bij de mogelijkheden, de veelbelovende technieken en de toepassing ervan en de kosten en baten van carbon farming voor jouw bedrijfsvoering.

In het kader van het project Carbon Farming kan je hiervoor terecht bij Inagro. 
Ze geven je advies over: 

  • de mogelijkheden, 
  • de veelbelovende technieken,
  • de toepassing van technieken op jouw bedrijf
  • en de kosten en baten van carbon farming voor jouw bedrijfsvoering. 

Interesse? 
Neem contact op met Tom Van Nieuwenhove via tom.vannieuwenhove@inagro.be of 051 27 33 92.