dcdcdc

Belgische peren winnen verder aan terrein in Europa

24 augustus 2023

Dit jaar zullen er in ons land volgens de verwachtingen minder appels en meer peren worden geoogst dan in 2022. Dat blijkt uit de prognosetabellen van de World Apple and Pear Association (WAPA) die in de jongste uitgave van het vakblad Fruit verschenen. WAPA verzamelt en verwerkt jaarlijks de gegevens van de voornaamste appel- en perenproducerende lidstaten binnen en buiten de EU.

In ons land wordt verwacht dat er dit seizoen 203.000 ton aan appels en 412.000 ton aan peren wordt geoogst. Dat is respectievelijk 14,9 procent minder en 19,1 procent meer in vergelijking met wat er vorig jaar geoogst is geweest.

Bij de appels blijft Golden Delicious, met een productie van 2,168 miljoen ton (+11,7 procent tegenover vorig jaar) nog altijd de meest gekweekte appel. Gala en andere nieuwe rassen waaronder Kanzi werden meer aangeplant ten nadele van onder meer Idared, Red Delicious, Jonagold en Jonagored.

Bij de peren valt dan weer de sterke achteruitgang van de Abate Fetel  (-69,3 procent) op. Voor Conference daarentegen wordt een stijging van 8 procent verwacht. Voor de Portugese Rochapeer wordt een productiestijging van 3,9 procent tot 138.000 ton verwacht en het ras blijft daarmee het derde belangrijkste ras na Conference (928.000 ton) en Williams B.C (-36,8 procent of 154.000 ton).

Appelen en peren in Europa

Op Europees vlak wordt er dit jaar een appeloogst van 11.410.681 ton of 3,3 procent minder dan vorig jaar verwacht. Zowel in Duitsland (952.000 ton) en Polen (net geen 4 ton) zou de oogst dit jaar 11,1 procent lager liggen. In Frankrijk (1.501.000 ton), Spanje (536.000 ton) en Hongarije (550.000 ton) wordt voorspeld dat de oogst respectievelijk 7,9 procent, 30,1 procent en zelfs 96 procent hoger zou liggen.

Mogelijk moeten die Europese prognoses nog naar beneden bijgesteld worden vanwege de wateroverlast en hagelstormen waarmee verschillende Europese regio's de afgelopen weken te maken hadden. Omdat er 300.000 ton minder appels voor de verwerking op de markt zullen komen, kan dit mogelijk tot hogere prijzen leiden.

Ook op Europees vlak, op de Benelux-landen na, wordt er een lagere perenoogst verwacht. De Benelux zal kunnen profiteren van de zwakke oogst in Italië en het is vooral België, met een grote oogst, die de startprijs zal bepalen.

Bron: Belga.