Bedrijfsgilde Wingene vraagt duidelijkheid en garanties

24 maart 2023

Op 19 maart organiseerde cd&v Wingene-Zwevezele een lentereceptie voor haar leden. Die werd bijgewoond door verschillende lokale politici en belangstellenden. Een opvallend moment tijdens het gebeuren was toen Stefaan Verhelle, de nieuwe voorzitter van de bedrijfsgilde van Wingene, een pancarte overhandigde aan cd&v-voorzitter Sammy Mahdi, met als duidelijke boodschap om het stikstofdossier goed te bewaken en te zorgen voor een toekomst voor onze landbouwsector.

De boodschap was een reactie op het recente politieke akkoord rondom het stikstofdossier en de impact hiervan op de landbouwsector. De bedrijfsgilde maakt zich zorgen over de gevolgen van de genomen maatregelen en over de grote onduidelijkheid die vandaag heerst.

Sammy Mahdi reageerde positief op de boodschap en verzekerde de aanwezigen dat hij zich zal inzetten voor een toekomstgerichte landbouwsector en voor het bewaken van de belangen van boeren en tuinders. De lentereceptie van cd&v Wingene-Zwevezele was verder een zeer geslaagd evenement met zowat 250 deelnemers