Bayer lanceert op de VN Waterconferentie 2023 in New York, die op 22 maart van start gaat, een nieuwe waterstrategie. Het bedrijf maakt van water een integraal onderdeel van zakelijke beslissingen, investeringen en de keuze voor leveranciers. De waterstrategie van Bayer weerspiegelt diens positie als belangrijke speler op het gebied van gezondheid en landbouw en moet een impact hebben die verder gaat dan de eigen bedrijfsactiviteiten.

"De wereld wordt geconfronteerd met een ernstige watercrisis die ecosystemen, voedselzekerheid en menselijke gezondheid aantast", legt Bayer CEO Werner Baumann uit. “Als leider in gezondheid en voeding hebben we een intrinsieke motivatie om de watercrisis aan te pakken en een waardevolle bijdrage te leveren. Met onze wereldwijde voetafdruk en sterke leveranciersbetrokkenheid zal Bayer waarde creëren en sectorbrede actie stimuleren. Het is onze ambitie om een leidende rol te spelen bij het promoten van corporate water stewardship en het aansporen van andere bedrijven om actie te ondernemen om zo de watervoorraden in de wereld te beschermen.”

De toezeggingen van Bayer gaan verder dan de eigen activiteiten van het bedrijf en weerspiegelen haar ambitie om impact te genereren. De activiteiten zullen de gehele waardeketen omvatten, van de eigen activiteiten van Bayer tot de boeren en tuinders die Bayer bedient.

Kernpunten van de waterstrategie zijn:
  • Veerkrachtige landbouw: gemiddeld wordt wereldwijd 70% van het zoetwater onttrokken door de landbouw. Bayer zet zich in voor positieve veranderingen in de waterproductiviteit in regionale teeltsystemen met waterschaarste, te beginnen met rijst, dat verantwoordelijk is voor tot wel 43% van de onttrekking van irrigatiewater in de wereld. Het bedrijf zet zich in om tegen 2030 het waterverbruik per kilogram gewas met 25% te verbeteren door rijstteeltsystemen te transformeren voor kleine boerenklanten in de relevante regio's waar Bayer actief is. Bovendien draagt Bayers bestaande toezegging om de milieu-impact van zijn gewasbeschermingsportfolio tegen 2030 met 30% te verminderen, ook bij aan de waterkwaliteit.
  • Business en investeringen: Bayer ontwikkelt een concept om waterkwaliteit en -kwantiteit te integreren in zakelijke beslissingen en processen. Dit concept zal vanaf 2024 worden uitgerold. Het bedrijf ontwikkelt een methodologie waarbij een bepaalde waarde toegekend wordt aan water en dit integreren in investeringsprocessen. Al in 2021 vertegenwoordigden water- en afvalwaterzaken ca. 10% van de totale CapEx-projecten  van Bayer (Capex: investeringen in vaste activa).
  • Leveranciers en telers: Bayer evalueert de duurzaamheidsprestaties van alle belangrijke leveranciers en van geselecteerde leveranciers met een hoog duurzaamheidsrisico aan de hand van een duurzaamheidsrisicoclassificatie die ook water omvat. Als belangrijke stap voorwaarts heeft Bayer zijn nieuwe Gedragscode voor Leveranciers (SCoC) gelanceerd, met speciale items om water en afvalwater aan te pakken. Tegelijkertijd zal het bedrijf doorgaan met het verbeteren van de efficiëntie van het watergebruik bij telers in de hele zaadproductie.
  • Locaties en faciliteiten: Bayer zet zich in voor het verstrekken van veilig drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiëne (WASH) aan alle werknemers op haar locaties. Bayer wil meer betrokken zijn bij bepaalde gemeenschappen waar Bayer actief is. Bayer blijft de emissie op zijn locaties wereldwijd minimaliseren, inclusief het lozen van afvalwater. Daarnaast heeft Bayer zeer strikte vrijwillige lozingslimieten voor actieve ingrediënten in het afvalwater vastgesteld op alle locaties waar ze worden geproduceerd. Bayer bouwt voort op de reeds bestaande waterbeheersystemen om het gebruik van water op relevante locaties in gebieden met waterschaarste te optimaliseren en deze uit te breiden naar locaties die naar verwachting in 2030 in gebieden met waterschaarste zullen liggen. Bayer zal contextrelevante waterdoelen stellen voor de eigen bedrijfsvoering in 2025 die in 2030 gerealiseerd moeten zijn.
  • Ambassadeur en partnerschappen: het aanpakken van de watercrisis vereist een brede, gezamenlijke actie van een groot aantal belanghebbenden. Bayer is goed verbonden in de waterruimte via zijn betrokkenheid bij de Wereld Meteorologische Organisatie voor Water- en Klimaatleiders, zijn actieve deelname aan de Water Resilience Coalition en ook zijn partnerschap met activist Mina Guli en met de International Drought Resilience Alliance (IDRA), een initiatief gelanceerd tijdens COP27 op de ministeriële bijeenkomst van de UNCCD (die het Desertificatieverdrag bewaakt).

Bayer zal gebruik maken van deze sterke partnerschappen om de juiste leiders bijeen te brengen en te verbinden en te zorgen voor een passende betrokkenheid van de particuliere sector bij het komende waterdebat.

“Tot nu toe werd het onderwerp water ondanks de vele onderlinge verbanden over het hoofd gezien in het klimaatdebat, maar met de VN Waterconferentie 2023 komt het in een stroomversnelling. Er zijn nieuwe kansen om de juiste duurzaamheidsacties te ondernemen, en die kansen moeten we nu grijpen. Daarom maken we water een integraal onderdeel van onze zakelijke en investeringsbeslissingen in de hele waardeketen. Met deze beslissingen dragen we bijdra aan klimaatbestendigheid en duurzamer watergebruik”, zegt Cristina Alonso Alija, Head of Sustainability, Safety, Health & Environment, en verantwoordelijk voor de waterstrategie bij Bayer.

Bron: Bayer.