Antibioticaregistratie voor vleesvee: aanmelden op AB Register

12 december 2022

Als veehouder ben je verplicht om je één keer in het AB Register aan te melden.

Vanaf 1 april is de nieuwe versie van het Belbeef-lastenboek van kracht. Hierin is een verplichte registratie van de gebruikte antibiotica op je bedrijf voorzien. De verschafte en toegediende antibiotica moeten door de dierenarts worden geregistreerd via de databank AB Register. Om de registratie door de dierenarts mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat je je als veehouder eenmalig aanmeldt in AB Register.

Doe je dit niet, dan is je dierenarts niet in de mogelijkheid om de nodige registraties voor je bedrijf te doen. Heel wat veehouders hebben dit al gedaan. Indien je dit nog niet deed, wordt dit beschouwd als een non conformiteit in het lastenboek bij een volgende audit. Het is dus aangewezen dit zo spoedig mogelijk te doen, zodat je dierenarts aan de slag kan.

Gemengde bedrijven die ook melkvee houden en IKM-gecertificeerd zijn reeds vertrouwd met dit systeem en geregistreerd in AB Register.

Hoe aanmelden bij AB Register?

Je kan je aanmelden bij AB Register en een wachtwoord aanvragen via https://producent.abregister.be/lost-password. Hierbij moet je enkel je inrichtingsnummer ingeven, waarna je per e-mail een link ontvangt waarmee je zelf een wachtwoord kan instellen. Je inrichtingsnummer bestaat uit de eerste 8 cijfers van je beslagnummer. Is je beslagnummer BE12345678-0101, dan is je inrichtingsnummer 12345678.

Bron: Boerenbond.