gbg

ANB's aankoop van 30 ha grond in Lichtervelde zet kwaad bloed

10 februari 2023

Deze week raakte bekend dat Agentschap Natuur en Bos (ANB) ruim 30 ha landbouwgrond aangekocht heeft in Lichtervelde. De prijs waartegen deze zijn aangekocht, is hallucinant. Een streep door de rekening voor de landbouwers in de omgeving gezien deze aankoop ook later impact kan hebben op hun bedrijfsvoering.

Waar de Vlaamse regering in zijn regeerakkoord stelde dat de 4000ha bijkomend bos in eerste instantie in groene bestemmingen zou gerealiseerd worden, stellen we vast dat in West-Vlaanderen opnieuw grond in landbouwgebied werd aangekocht om te bebossen.

Aankoop staat dwars op intenties van ANB

De bedrijfsgilde van Lichtervelde, die de belangen van de land- en tuinbouwers in deze regio behartigt, is misnoegd. “In eerste instantie ontneemt dit een stevige oppervlakte uit ons landbouwgebruik, wat we ten zeerste betreuren. Daarenboven staat dit dwars op de intenties die de administratie (ANB) formuleerde in het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.”

Deze zone werd als agrarisch gebied niet herbevestigd vanuit hun vraag tot aanduiding van verwevingsgebied. In deze zone wilde men de aanwezigheid van water en kleine aanwezige bosjes versterken in een evenwicht met landbouw.

In zones van niet herbevestigd agrarisch gebied was en is het de bedoeling om via een procedure van uitvoeringsplannen op een geïntegreerde manier en via openbaar onderzoek te komen tot een ruimtelijke vertaling van visies. ANB wijzigt enerzijds hiermee zomaar haar visie op het gebied, maar legt daarenboven via aankoop met overheidsmiddelen, het democratisch proces van een ruimtelijk uitvoeringsplan zomaar naast zich neer. En dit als Vlaamse administratie. 

Impact op de omliggende bedrijfszetels

De aankoop zorgt er op lange termijn tevens voor dat deze percelen een impact kunnen hebben op de omliggende bedrijfszetels. Wat natuurlijk bijkomend een enorme druk en gevolgen op de regio legt.

Bedrijfsgilde Lichtervelde vraagt dan ook dat deze gronden niet lukraak worden ingezet voor bebossing, maar om in overleg te treden over de toekomstige functie van deze gronden.

Bron: Boerenbond.