Spriet

“Altijd zoekend om het beter te doen voor de koeien”

31 augustus 2023

Voederen en melken gebeurt automatisch op het bedrijf van Davy en Chaèlle Spriet-Ornelis in het West-Vlaamse Snellegem. Twee melkrobots melken de 135 melkkoeien. Een zelfrijdende voerrobot brengt 8 tot 9 keer vers voeder naar de koeien. Davy zorgt ervoor dat het de koeien aan niets ontbreekt. Chaèlle werkt deeltijds buitenshuis maar bedient sinds begin dit jaar als gediplomeerd slager ook klanten van de eigen hoeveslagerij Vlees & Zo. Het vlees van de eigen Belgisch witblauwe dieren krijgt er een prominente plek. Korte keten in de winkel en gefocust management in de stal reiken elkaar op het Oostmoerhoef de hand.

Davy nam in 2018 het ouderlijk bedrijf volledig over, na eerst een aantal jaar bij een loonwerker gewerkt te hebben. Een jaar later kwam er een nieuwe melkveestal, en steeg het aantal stuks melkvee van 70 naar 135 nu. Om het werk behapbaar te houden werd het aantal zoogkoeien verminderd en nam hij ook afscheid van de zeugentak met bijbehorende afmest. “Het doel was dat ik alles alleen zou kunnen doen. Ik koos daarom voor twee Lely-melkrobots en vrij koeverkeer.” De melkrobots zijn niet voorzien van een wachtruimte, wat niet evident was om in de beginfase de koeien te laten wennen aan de robots. “Ik wilde geen gestuurd koeverkeer. Als een koe niet vanzelf de melkrobot in wandelt is er iets mis. Alle koeien hebben de overstap goed doorstaan. De speenplaatsing is nergens een echt probleem gebleken. De melkrobot blijft geduldig proberen tot het lukt”, vertelt Davy.

Vector-voederrobot

Ook op het vlak van voederen kozen Davy en Chaèlle voor automatisatie. Door de beperkte afmetingen van de voedergang in de oude stal (wegens een nabijgelegen gasleiding), zochten ze een techniek waarmee zowel de koeien in de nieuwe als oude stal in één beweging konden gevoederd worden. Door te kiezen voor een voederrobot konden de twee voedergangen van de recente zesrijige stal smaller uitgevoerd worden, wat dan weer leidde tot een goedkopere onderkeldering. Ook andere factoren speelden mee in de afweging. “Het alternatief voor de voerrobot was een nieuwe tractor, voermengwagen en kuilhapper. Daarmee vergeleken was deze oplossing niet duurder.”

Vers eten

Ondertussen zijn Davy en Chaèlle erg tevreden over de gekozen techniek. Een keer om de drie dagen vult Davy de enkelvoudige voeders in de overdekte voerkeuken aan. Een grijper brengt vervolgens iedere voederbeurt de benodigde ingrediënten naar de Vector. Die mengt het rantsoen, brengt het naar de koeien, schuift eerst restvoeder aan en rijdt tot slot het nieuwe voeder uit. “De koeien krijgen op deze manier acht tot negen keer per dag vers eten. De koeien komen naar het voederhek als de Vector zijn ronde doet, maar niet allemaal tegelijkertijd zoals het gangbare één of twee keer voederen. Dat geeft langrage koeien ook de mogelijkheid om als eerste bij vers voeder te zijn.”

Spriet

Ik hou niet van hoge voederkuilen, het moet vooruit gaan.

Geen hoge kuilen

Met een dagelijkse melkproductie van 37-38 kg zijn de koeien erg productief. Het rantsoen bestaat momenteel uit 28 kg mais, 16 kg gras, 6 kg draf, 6 kg pulp, aangevuld met krachtvoeder aan het voederhek (mengeling gerst, mais en soja) en in de robot volgens productie. Davy is erg streng op de kwaliteit van de voeders. Het krachtvoer moet goed zitten, maar ook het ruwvoeder. “Ik hecht erg veel belang aan een hoge voederkwaliteit. Goed inkuilen en uitkuilen zijn daarvoor een must. Met een kuilverdeler zorg ik ervoor dat het voeder gelijkmatig verdeeld en aangereden wordt tijdens het inkuilen. De kuilvoersnijder zorgt voor mooie snijvlakken, wat zeker met de voerrobot een must is. Daarnaast hou ik niet van hoge voederkuilen. Ik wil iedere week minimaal 2,5 meter kunnen opschuiven tijdens het uitkuilen om broei te voorkomen.

Graag bijleren

Ook in de stal wordt niets aan het toeval overgelaten om de dieren in de beste omstandigheden te huisvesten. Het dak bestaat voor een groot deel uit lichtdoorlatende platen. Een mestrobot met een watersproeisysteem houdt de roosters schoon. De diepstrooiselligboxen zijn gevuld met de comfortabele droge dikke fractie na mestscheiden en de buigbare kunststof ligboxafscheidingen zorgen ervoor dat de koeien comfortabel maar juist neerliggen. Ideale omstandigheden wellicht, maar Davy blijft bijsturen waar hij het nodig vindt. “Chaèlle zegt soms wel eens dat ik nooit tevreden ben over hoe het loopt, maar ik probeer graag wat nieuws en leer graag bij. Ik wil het beste krachtvoer, de makkelijkste tepelvoeringen en de efficiëntste en comfortabelste dipmiddelen. De klauwverzorging en het insemineren doe ik ook zelf. Door het zelf te doen kan je snel inspelen op wat je ziet en win je kostbare tijd.”

File aan de robot

De stal is altijd het domein geweest van Davy. Met de hoevewinkel Vlees & Zo is Chaèlle nu ook zelf een uithangbord geworden van het bedrijf en de sector. Als gediplomeerd slager biedt ze de klant een breed gamma aan vlees- en andere hoeveproducten aan. Het rundvlees komt uiteraard van de eigen witblauwe runderen, en het varkensvlees en de zuivel komen van directe collega’s uit de buurt. De hoevewinkel speelde uiteraard mee om deel te nemen aan de Dag van de Landbouw, maar Davy en Chaèlle willen ook de schouders zetten onder het maatschappelijk draagvlak. “Bij de opendeurdagen die we hielden bij de opening van de hoevewinkel viel ons op dat veel mensen aangenaam verrast zijn over de manier waarop een modern melkveebedrijf werkt. Zo stond er aan de melkrobot geen file van koeien, maar file van mensen. Op de Dag van de Landbouw hopen we nog meer mensen in contact te brengen met de sector.”

  • Davy (41) en Chaèlle (36) Spriet-Ornelis, Cystine (12)en Hanne (9)
  • Melkvee, vleesvee en hoevewinkel Vlees & Zo
  • Snellegem (Jabbeke)