Colman

“Als we deze crisis overleven, wil ik niet dat PAS ons nekt”

28 november 2021
Op 1 december trekt jonge varkenshouder Ward Colman net als honderden collega’s uit diverse sectoren met zijn tractor de straat op. Zijn motivatie om uit te rijden is duidelijk: “Elke landbouwer heeft vandaag jammer genoeg verschillende redenen om op straat te komen, maar alles is samen te vatten in die ene brandende vraag: geef ons bedrijfszekerheid.” 

Het gemengde bedrijf van ouders Dirk Colman en Hilde Vlamynck is gelegen tussen de Leie en de Schelde in het West-Vlaamse Anzegem. Ward zit van kleins af aan graag op de tractor en hielp graag bij de verzorging van de koeien en varkens. “Het was dus logisch voor mij om landbouwonderwijs te volgen in het middelbaar en daarna ook een bachelor Landbouw te volgen in Roeselare”, vertelt hij. Intussen werkt hij al vijf jaar als zelfstandig helper in het ouderlijke bedrijf, waar hij de derde generatie varkenshouders zal worden. 

Puzzel leggen

Hoewel er al een aantal puzzelstukjes gelegd zijn, is de bedrijfsovername voorlopig nog toekomstmuziek. “Een overname is op elk landbouwbedrijf een hele uitdaging, maar momenteel zijn er hier verschillende vraagtekens die we eerst nog moeten uitklaren”, vertelt Ward. “Eerst en vooral is er natuurlijk de huidige varkenscrisis die een zware impact heeft op de rentabiliteit. In zo’n periode focus je uiteraard op overleven. Maar zonder definitief PAS-kader is het ook niet duidelijk of ik het bedrijf zal kunnen moderniseren en aanpassen aan alle normen, en in dat geval kan ik het bedrijf ook niet overnemen. Tot slot moeten we er ook voor zorgen dat mijn twee zussen die niet in de sector zitten zich ook kunnen vinden in het overnameplan, want ook zij moeten er zich goed bij voelen. Er zijn op dit moment dus nog te veel onbekende elementen.”

Risicospreiding

De familie Colman baat een gemengd bedrijf uit, maar de focus ligt wel duidelijk op de varkenstak. “Omdat de toegang tot goede landbouwgrond hier zeer beperkt is, werken we met een vrij beperkte akkerbouwtak”, zegt Ward. “We telen voedergewassen voor het rundvee en gebruiken de niet-ploegbare gronden als weide voor het vleesvee. Intensieve veehouderij is daarom een goede specialisatie in deze regio waar grond beperkt is.” Maar hoewel Ward een varkensboer in hart en nieren is, ziet hij ook de voordelen van een gemengd bedrijf. “Voor de varkenscrisis was er geen twijfel om voor verdere specialisatie in de varkenstak te gaan en de rundveetak af te stoten, maar de huidige context heeft me toch geleerd dat je goed moet nadenken voor je alle eieren in dezelfde mand legt.”

#geefboerentoekomst

Op de vraag wat de grootste uitdagingen zijn op zijn bedrijf heeft Ward een veelzeggende reactie: “Waar moet ik beginnen?”, lacht hij. “Op korte termijn is dat zeker het doorspartelen van de varkenscrisis, maar we moeten ook verder durven kijken. We zullen als sector moeten blijven innoveren en bijkomende maatregelen treffen, maar dat kan alleen maar als je bedrijf economisch gezond is en een buffer heeft opgebouwd. En die zijn we nu net aan het aanspreken om te overleven.” En dat sluit naadloos aan bij de motivatie die Ward drijft om op 1 december aan te sluiten bij de grote tractorenactie. “De slogan #geefboerentoekomst dekt de lading perfect, want elke landbouwer heeft jammer genoeg honderden redenen om op straat te komen. Steeds strenger wordende maatregelen, druk op landbouwgrond, slechte marktprijzen, de vergunningsproblematiek, druk op landbouwgrond … Ze zorgen er allemaal voor dat het voortbestaan van onze bedrijven op losse schroeven staat, en in zo’n situatie kan je als boer gewoon niet nog duurzamer en innovatiever gaan werken. En dat geldt zowel voor intensieve veehouderij, rundvee, tuinbouw als akkerbouw. We kunnen niet investeren in de toekomst als het onzeker is of ons bedrijf volgend jaar nog zal bestaan.”

Tijd voor actie

Wanneer we hem vragen naar zijn toekomstvisie, antwoord Ward eerlijk. “Ik moet toegeven dat ik het soms ook niet meer weet. Er zijn zo veel uitdagingen die op ons af komen. Maar ik ben er wel van overtuigd dat het gezond verstand altijd overwint en dat landbouw en voedselproductie hun plaats in Vlaanderen zullen behouden.” Ward hoopt dan ook dat de actie van 1 december Vlaanderen kan wakker schudden. “Van de overheid verwacht ik dat men eindelijk de landbouw als een gelijke gesprekspartner erkent en beslissingen neemt die gedragen worden in de praktijk. De inspanningen en investeringen die we al gedaan hebben en nog zullen doen, mogen ook morgen niet waardeloos blijken.” Maar ook het grote publiek zal op straat en in de media geconfronteerd worden met de ontevredenheid die onder landbouwers heerst. “Ik ben ervan overtuigd dat voor elke vloekende autobestuurder er twee mensen zijn die onze actie wel begrijpen en zelfs steunen. Het is nu het moment om te tonen dat we allemaal aan hetzelfde zeel trekken: voluit voor een toekomst met landbouw in Vlaanderen.”
 

Bedrijfsfiche

Ward Colman en vriendin Bianca Meuninck 
Ouders Dirk Colman en Hilde Vlamynck 
Gemengd bedrijf met varkens en rundvee
Locatie: Anzegem
 

colman