Alle reglementaire teksten seizoenarbeid 2023 goedgekeurd

27 oktober 2023

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft op donderdag 26 oktober het wetsontwerp goedgekeurd in verband met de niet-doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor de groenteteelt en de fruitteelt.

Het KB met de 50 dagen voor de landbouw, de 100 halve dagen voor de melkveehouderij en de 100-dagenregeling seizoenarbeid voor de tuinbouw zijn ook definitief goedgekeurd.

Ook het KB in verband met de vermindering van het forfaitair dagloon waarop de RSZ berekend wordt voor de landbouw, de bloemisterij en de fruitteelt is finaal goedgekeurd. Zodra deze teksten in  het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd, kan de  compensatie voor de verhoging van het uurloon voor de seizoenwerknemers ook effectief worden toegepast. We hebben eerder meegedeeld dat alle afspraken vanaf 2024 voor onbepaalde duur worden verlengd.

Bron: Boerenbond.