gbg

Alle GLB-plannen, ook dat van Nederland, zijn goedgekeurd

15 december 2022
Veertien dagen voor het verstrijken van de deadline keurde Europa alle GLB-plannen goed. De laatste was Nederland.