Algen, één van de novel foods in dit snoepje!

8 februari 2019

Algen zijn één van de nieuwe teelten waarin Boerenbond gelooft. Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe teelten en nieuwe kansen voor de land- en tuinbouw. Maar wat als jij met het idee van zo'n nieuwe teelt speelt en een nieuw voedingsmiddel op de markt wil brengen? We helpen je graag op weg!

Wat verstaan we onder ‘novel food’?

Een novel food is een nieuw voedingsmiddel of ingrediënt dat niet eerder bij de Europese Unie (EU) als voedingsmiddel werd verkocht. Het kan ook gaan om nieuwe soorten. 

Algen 

Voorbeelden van novel foods zijn algen. Het Interreg-project IDEA, waarin wij partner zijn, zet ook in op algen voor onder meer menselijke consumptie. Volgens ons biedt de algenteelt nieuwe kansen voor de land- en tuinbouw. Van algen bestaan er meerdere soorten en elke soort moet apart in de handel gebracht worden.

Andere novel foods

Andere novel foods zijn chiazaad, insecten en minerale zouten uit vulkanisch gesteente. Misschien speel jij ook met het idee van een nieuwe teelt en zet jij binnekort ook een nieuw voedingsmiddel op de markt? 

Wat moet je doen om een novel food in de handel te brengen?

Nieuwe voedingsmiddelen worden op veiligheid gecontroleerd en kom pas op de markt als ze zijn goedgekeurd. Zonder deze goedkeuring is het gebruik van het nieuwe voedingsmiddel voor menselijke voeding verboden.
Eens de procedure goedgekeurd werd voor een bedrijf, geldt die goedkeuring voor iedereen.

Waaraan moeten novel foods voldoen?

Nieuwe voedingsmiddelen of ingrediënten in de EU, moeten voor introductie worden getoetst aan de Europese Verordening inzake nieuwe voedingsmiddelen (Novel Food Verordening).
Novel foods mogen:

  • geen gevaar opleveren voor de consument
  • mogen de consument niet misleiden
  • mogen geen nadelige effecten hebben voor de consument.

Let dus op met gezondheidsclaims!

>> Meer info op de website van de federale overheidsdienst voor volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu