Akkoord over tweede oproep vrijwillige stopzetting varkensstallen

1 september 2023

Op 31 augustus heeft de Vlaamse regering een definitief akkoord bereikt over een tweede oproep tot vrijwillige stopzetting van varkensstallen. De uitkoopbedragen blijven daarin identiek aan de eerste oproep, maar door een wijziging van de instapdrempel wordt de doelgroep uitgebreid.

De impactscore – die de stikstofneerslag van een landbouwbedrijf op nabijgelegen natuur weergeeft – is het belangrijkste criterium om te bepalen of varkensstallen in aanmerking komen voor vrijwillige stopzetting. Die impactscore wordt voor de tweede oproep verlaagd van 0,5% tot 0,025%. Daarmee verlaagt ook de instapdrempel en krijgen ongeveer 2.700 extra landbouwexploitaties met varkens de mogelijkheid om hun varkensstallen vrijwillig stop te zetten en daarvoor een vergoeding te ontvangen. De andere voorwaarden en regels blijven dezelfde als bij de eerste oproep, die liep van 3 april tot 17 juni 2023 en waarvoor ongeveer 900 bedrijven in aanmerking kwamen.

Timing

Wanneer en hoelang de volgende oproep zal worden opengesteld is nog niet beslist, maar daarover zal de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) in de komende weken communiceren. De tweede oproep komt er op vraag van de landbouwsector.

Verwerking eerste oproep

Intussen worden de dossiers van de eerste oproep behandeld door de Vlaamse Landmaatschappij. Dossiers die nog niet volledig waren kregen de voorbije weken de kans het dossier te vervolledigen. De 236 landbouwers die een aanvraag indienden om hun stallen stop te zetten zullen allemaal tegen ten laatste 15 oktober een voorstel hebben gekregen van de Vlaamse Landmaatschappij en kunnen daarna hun vergoeding ontvangen.