Akkoord over de 100 dagenregeling voor seizoenarbeid voor 2023

9 juni 2023

Vandaag slaagde het Kernkabinet er eindelijk in om de regeling die seizoenarbeiders toelaat om 100 dagen te werken in ons land goed te keuren voor het jaar 2023. De fruit- en groenteteelt alsook de bloemisterij en boomkwekerij krijgen daardoor na lang wachten duidelijkheid over de manier waarop ze dit jaar hun seizoenwerkzaamheden kunnen plannen.

Al in december 2022 bereikten de sociale partners waaronder Boerenbond een akkoord waarin het maximaal aantal werkdagen van seizoenarbeiders werd opgetrokken van 65 naar 100 dagen. Een maatregel waarvoor tuinbouwers al lang vragende partij waren en die ook al tijdens de coronacrisis werd goedgekeurd. Voor de telers is het belangrijk dat de regeling ook dit jaar van kracht blijft, want het geeft hun de mogelijkheid om de oogstwerkzaamheden met een ploeg van opgeleide en ervaring medewerkers te voltooien.

De federale overheid verklaarde zich vandaag formeel akkoord met de regeling die de sociale partners voorstellen. Dat wil zeggen dat zowel fruit- en groenteteelt alsook de sierteelt maar ook de seizoenarbeiders eindelijk de bevestiging krijgen dat er in 2023 100 dagen in de seizoenarbeid mag gewerkt worden. “Deze goedkeuring is enorm belangrijk voor de sector”, weet Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens. “Telers kunnen nu duidelijke afspraken maken met hun seizoenswerknemers en zij krijgen ook de zekerheid dat ze voor een langere periode in ons land aan de slag kunnen.” Er is vandaag alleen maar een beslissing genomen voor 2023. Het is voor Boerenbond belangrijk dat in het najaar deze maatregel verlengd wordt voor de komende jaren.

Bron: Boerenbond.