Agrowaterloket - Limburg en de waterscan

9 december 2021

Het klimaat in Vlaanderen wordt steeds extremer, zowel wateroverlast als watertekort zullen frequenter voorkomen. Het is daarom belangrijk om efficiënt en bedachtzaam om te gaan met water en water echt te zien als een waardevolle grondstof. Land- en tuinbouwers ervaren grote gevolgen maar hebben tevens een groot potentieel naar oplossingen toe. Het Agrowaterloket Limburg is zowel een website als fysiek aanspreekpunt waar de Limburgse agrarische sector en andere actoren, zoals gemeentebesturen, alle informatie over water gebundeld kunnen terugvinden. Ook met vragen, ideeën waar je mee van start wil gaan of bezorgdheden kan je hier terecht voor begeleiding en advies. Ten slotte kan je je hier ook aanmelden voor een waterscan van je bedrijf. De aanpak en oplossingen worden zowel op bedrijfsniveau als regionaal bekeken, waarbij letterlijk elke druppel telt en iedereen het verschil maakt aan het grotere geheel. Samen gaan we voor een betere waterbalans in Limburg.

Loket

Met het Agrowaterloket Limburg bouwen de provincie Limburg en Boerenbond enerzijds een website uit waar de Limburgse agrarische sector alle informatie over waterbeheer gebundeld terugvindt. Anderzijds wil men de komende jaren maximaal inzetten op sensibilisering, inspiratie en demonstratie. Ga naar www.agrowaterloketlimburg.be en stel jouw vragen nu al via de loketfunctie. De vragen zullen inspireren om de website verder uit te bouwen. Er wordt gewerkt aan een loket voor en met de agrarische sector.

Waterscan

Met het project Agrowaterloket Limburg komen de 20 meest interessante en diverse cases in aanmerking voor deze waterscan. Op de land- en/of tuinbouwbedrijven die in aanmerking komen, zal Boerenbond een analyse uitvoeren die de waterbalans – zowel op het bedrijf als in de omgeving – moet optimaliseren. Deze wateranalyses zijn een kritische kijk op alle bronnen en toepassingen van water op het bedrijf, geven inzicht in de huidige waterstromen en brengen de waterbehoefte in kaart. Samen met de landbouwer wordt gezocht naar mogelijke waterbesparingsmaatregelen, de opslagmogelijkheden én hoe je als land- of tuinbouwer de grondwaterwinning of drinkwaterfactuur – zowel technisch als economisch – kunt afbouwen en vervangen door andere waterbronnen. Daarnaast wordt gekeken of er samenwerkingen met andere  (industrie, werven …) mogelijk zijn om restwater te hergebruiken. Voor de 20 cases wordt gezocht naar een vertegenwoordiging uit verschillende sectoren en verschillende mogelijke oplossingen. Deze diversiteit is nuttig voor bijkomende acties rond demonstratie en inspiratie. Onder andere via infovergaderingen, bedrijfsbezoeken of demomomenten wil men de aandacht vestigen op goede praktijken rond onder meer ontharding, irrigatie, beregeningstechnieken en opslag, al dan niet onder de vorm van samenwerking. Heb je interesse? Meld je dan aan via het loket of mail naar agrowaterloket@limburg.be.