De agrovoedingssector, vertegenwoordigd door sectorfederaties BCZ (Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie), BFA (Belgian Feed Association), FEBEV (Federatie van het Belgisch Vlees) en FENAVIAN (Federatie van de Verwerking van Vlees en andere eiwitten), steunt de Tractorenactie van vrijdag 3 maart.

De organisaties onderschrijven hun boodschap aan het Vlaamse beleid: zorg voor een goed stikstofakkoord, keur het GLB onmiddellijk goed en geef lokale voedselproductie een toekomst. De Vlaamse agrovoedingssector heeft, net als de Vlaamse landbouw, de ambitie om de klimaatdoelstellingen te behalen en als sector verder te verduurzamen.

Continue verduurzaming

De organisaties erkennen de noodzaak van een reductie van de algemene stikstofuitstoot. Dit kan enkel gerealiseerd worden met een aangepast stikstofakkoord dat ruimte laat voor innovatie, en toekomstperspectief en rechtszekerheid biedt aan actieve landbouwers. Enkel zo kunnen we samen de klimaat- en milieu-ambities realiseren.

De agrovoedingssector pleit dan ook voor de continue verduurzaming van de hele dierlijke productieketen door middel van innovatie, technologische maatregelen, voedermaatregelen, verhandelbare stikstofrechten…

Concreet en realistisch beleidskader

Hierdoor kunnen de doelstellingen inzake stikstofreductie gerealiseerd worden zonder een sociaaleconomisch bloedbad aan te richten, noch in de landbouw, noch in de agrovoedingsindustrie.

Daarom vragen BCZ, BFA, FEBEV en FENAVIAN, net als de landbouworganisaties, om een concreet, realistisch en uitvoerbaar beleidskader dat een toekomst biedt aan onze lokale voedselproductie, en rechtszekerheid geeft aan onze landbouwers. Want onze boeren hebben we broodnodig.

Bron: BCZ, BFA, Febev en Fenavian.