gbg

AgroEUconnect: "Landbouw niet laten opdraaien voor alle emissies"

8 juni 2023

In Brussel vond woensdagavond de tweede én weer succesvolle editie van agroEUconnect plaats, het netwerkmoment van Boerenbond in samenwerking met het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap. Nederlands professor Chris Backes sprak er over zijn voorstel van plan van aanpak om de landbouwemissies te reduceren in Nederland. Een inspiratie voor Vlaanderen?

Professor Backes gaf een overzicht van de vele diverse Europese regelgevende kaders die voor landbouw van toepassing zijn rond onder andere water, lucht, habitat, nitraat, dierengezondheid en dierenwelzijn. Sommige van deze richtlijnen stellen harde limieten en deadlines, andere houden het op moeilijker te kwantificeren normen en leggen veel minder harde deadlines op. “Deze kaders werken wel stapelend, en ze worden niet op elkaar afgestemd. Dat vind ik zeer problematisch en onaanvaardbaar”, aldus de professor.

Niet laten opdraaien voor alle emissies

Hij riep op om de landbouw verantwoordelijk te houden voor de daling van zijn aandeel in bijvoorbeeld stikstofemissies, maar om landbouw niet te laten opdraaien voor het geheel aan emissies. Hij pleitte ook sterk voor een gedifferentieerde aanpak. In Nederland zitten sommige gebieden erg hoog voor stikstof maar laag voor fosfor of omgekeerd.

Regelgevende kaders moeten volgens de professor er ook over waken om een perspectief te bieden aan landbouwers. Over ammoniakemissies zei hij dat het toewijzen van deposities op natuurgebied vanuit een landbouwbron maar zin heeft tot maximaal een afstand van 500 meter. Daarna is de bijdrage te klein.

Hij pleitte om reductiedoelstellingen voor een hele sector naar voor te schuiven en deze vervolgens te differentiëren volgens gebied. Vanuit de regio kan dan vervolgens vertaald worden naar ieders bedrijf. Door stapsgewijs te werken hoeven boeren die net geïnvesteerd hebben niet onmiddellijk zwaar te reduceren en krijgen andere boeren de kans om zich aan te passen. “De overheid moet het doel stellen, maar niet beslissen hoe de landbouwer dit op zijn bedrijf realiseert”, aldus Backes.

Impact van regelgeving goed inschatten

Boerenbond-voorzitter Lode Ceyssens hield in zijn afsluitend woord nogmaals een pleidooi om de impact van wetgeving op voorhand goed in te schatten. “Landbouw kan niet zonder natuur, maar natuur kan niet zonder landbouw. Landbouwers zijn ideaal geplaatst om ambassadeur te zijn van die voorziening. Maar ze moeten de kans krijgen die ambassadeursrol op zich te nemen”, zo besloot hij.

Achteraf namen de deelnemers uitgebreid te tijd om te netwerken en na te praten. Het is duidelijk dat het netwerkevent een behoefte invult om mensen uit sector en het beleid samen te brengen en van meningen te wisselen.

Bron: Boerenbond.

gb
gb
Beluister podcast agroEUconnect

In het kader van agroEUconnect hebben we ook een interessante podcast. Onze senior writer Jacques Van Outryve gaat er over Europa en landbouw in gesprek met Pieter Verhelst, lid van het Hoofdbestuur van Boerenbond, en met Giel Boey, adviseur internationaal beleid bij Boerenbond.

gbg
gb
gb
gb