Aflopende vergunningen van veehouderijen decretaal verlengd

8 juni 2023

Landbouwers die hun vergunning de voorbije jaren zagen aflopen, kwamen in grote onzekerheid terecht en werden geconfronteerd met vermijdbare kosten. “Met de decretale verlenging van alle aflopende vergunningen zorgen we nu dat er voor hen een oplossing is”, zegt minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V).

“Een van de belangrijkste doelen van een definitief stikstofkader is het herstellen van rechtszekerheid voor onze ondernemers in de landbouw”, zegt minister van Landbouw Jo Brouns, “Zonder betrouwbare vergunningen is het voor ondernemers moeilijk zo niet onmogelijk om op lange termijn te plannen en te investeren.”

Verlenging op eenvoudig verzoek

Het voorstel van decreet dat in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement is gestemd, voorziet in een verlenging van de milieu- en omgevingsvergunningen van bestaande veehouderijen. Het gaat om vergunningen die aflopen of zijn afgelopen in de loop van 2021, 2022 of 2023. Het kader van de ministeriële instructie rond stikstof was in een aantal gevallen onvoldoende duidelijk en gaf in de praktijk aanleiding tot grote onzekerheid en onnodige administratieve kosten.

“Voor de vergunningen die afgelopen zijn in 2021 en 2022 laten we de onzekerheid niet verder aanslepen en komt er een verlenging tot het eind van het jaar op eenvoudig verzoek”, legt Brouns uit, “ook vergunningen die in 2023 aflopen kunnen op dezelfde manier verlengd worden. Daarmee worden meteen heel wat administratieve kosten uitgespaard.”

Termijn wordt ingekort tot een maand

Vandaag is het zo dat landbouwers de hernieuwing van hun omgevingsvergunning een jaar op voorhand moeten aanvragen; die termijn wordt ingekort tot een maand. De verlenging van de vergunningen loopt dan weer tot het eind van het jaar of totdat er een definitief stikstofdecreet gestemd wordt.

“We nemen weer een nieuwe horde naar een definitief stikstofkader, met deze decretale verlenging geven we onze landbouwers zekerheid tot dat kader er is. De volgende stappen zijn een omzendbrief die het nieuwe vergunningskader moet regelen en het opstarten van het milieuonderzoek rond de flexibele vergunningsdrempel en het extern salderen. Ik reken erop dat iedereen hier nu snel werk van maakt.”

Bron: kabinet Jo Brouns.