Aanpassingen wetgeving verplichte bijdragen Sanitair Fonds

27 april 2023
Voor correcte inningen is het belangrijk dat de veehouder zijn gegevens in Sanitel controleert en corrigeert waar nodig.