Aangepaste timing Nieuwe Rand en klimaatgordel

4 mei 2023

Op 25 april vond de zogenaamde paaswerkbank plaats van het complex project De Nieuwe Rand. Hier werden onder andere de vernieuwde timing en eerste bevindingen van de koolstofbalans toegelicht. Het complex project De Nieuwe Rand onderzoekt of er een A102 en/of Nx moet komen én hoe de A12 en de E313 beter kunnen functioneren. Naast de infrastructuurwerken zet het project ook in op leefbaarheid, omgevingskwaliteit en de uitwerking van een klimaatgordel.

Nieuwe timing

Het geïntegreerd onderzoek zal nog lopen tot dit najaar waarna men zal overgaan tot de synthese. Hierbij wil men de aparte onderzoeksaspecten samenleggen om uiteindelijk te kunnen komen tot een voorkeursscenario. Het voorkeursscenario bevat de definitieve keuze van gewenste infrastructuurwerken, alsook hoe men wil inzetten op omgevingskwaliteit, leefbaarheid en het actieprogramma van de klimaatgordel. Vanaf de zomer zullen de resultaten van het onderzoek beschikbaar zijn.

Koolstofbalans

Tijdens de werkbank werden ook de eerste bevindingen rond de koolstofbalans gedeeld. Hierbij tracht men de uitstoot (door verkeer, veranderd landgebruik en materiaalgebruik) en opslag van CO2 in kaart te brengen. De uitstoot wil men maximaal compenseren door opvang in natuurlijke systemen in de klimaatgordel. Een eerste analyse waarin men tracht te becijferen hoeveel hectare bos nodig zal zijn om de uitstoot te compenseren, toont aan dat een volledige compensatie van de uitstoot in de klimaatgordel onhaalbaar zal zijn. Het is de eerste keer dat men binnen een infrastructuurproject een koolstofbalans opmaakt.