Aandachtspunten bij afsluiten van aardappelcontracten

4 februari 2022

Contractprijs en kostprijs

De kostprijs van aardappelen verschilt sterk van bedrijf tot bedrijf en van jaar tot jaar. Een goede bedrijfseconomische boekhouding is de basis om je eigen kostprijs te kennen en die te vergelijken met de contractprijs. Zijn de voorgestelde prijsstijgingen voldoende om de stijgende kosten af te dekken? Momenteel worden we geconfronteerd met sterk gestegen prijzen van meststoffen en energie (brandstof, elektriciteit) en kunnen we verwachten dat daardoor ook de andere kosten meer zullen stijgen. Het wegvallen van CIPC als kiemremmer leidde tot een enorme prijsstijging van de fytokost voor de teelt van 2020. Het huidige bewaarseizoen verloopt iets vlotter op de meeste bedrijven, maar de weersomstandigheden tijdens het groeiseizoen 2021 met heel veel ziektedruk zorgen ervoor dat de fytokost toch niet gedaald is. Wat 2022 brengt weten we nog niet, maar hou zeker rekening met de vernoemde factoren om je kostprijs te berekenen.

Gedragscode

In november vorig jaar werd de gedragscode voor aardappelcontracten ondertekend. Hierin werden een aantal duidelijke afspraken gemaakt. Zo moeten alle gegevens en voorwaarden bekend zijn bij het ondertekenen van het contract. Dit gaat onder meer over de lastenboeken waaraan moet voldaan worden, de kwaliteitsvereisten, de leveringsvoorwaarden … Hierbij moet nog aangevuld worden dat er ook tijdig moet gemeld worden waar de aardappelen zullen getarreerd worden en moet je als teler de kans krijgen om daarbij aanwezig te zijn.

Alle informatie betreffende gedragscode vind je via www.boerenbond.be/actualiteit/gedragscode-opmaak-aardappelcontracten-ondertekend

Voor meer informatie kan je terecht bij de consulenten Akkerbouw:

  • Karolien Cools (Oost- en West-Vlaanderen)
  • Leander Hex (Antwerpen, Brabant, Limburg)