Het Europees forum voor stadslandbouw (EFUA) houdt de vinger aan de pols van land- en tuinbouwbedrijven die met hun activiteiten actief inspelen op de noden en opportuniteiten in stedelijke gebieden.

Per kwartaal wordt er via een korte bevraging gepolst naar de evoluties in onder andere omzet, kostenposten, tewerkstelling en ook welzijn. De resultaten van het eerste kwartaal worden begin april besproken tijdens een webinar met aansluitend online netwerkevent.

Is deze bevraging ook voor mij?

Najaar 2022 lanceerde EFUA een nieuwe typologie waarin duidelijk werd dat het begrip ‘stadslandbouw’ veel verder gaat dan voedselproductie binnen de stadsmuren. Omwille van de verstedelijking in Vlaanderen zijn er heel wat bedrijven op zoek gegaan naar een duurzame relatie met die stedelijke omgeving, zonder dat ze zichzelf ‘stadslandbouw’ zouden noemen. Toch is deze bevraging ook voor hen bedoeld.

Stadslandbouw is dood, leve stadslandbouw!

Stadslandbouw is al lang niet meer beperkt tot voedselproductie binnen de stadsmuren. Het gaat evengoed om landbouwbedrijven die in nabijheid van steden actief zijn en met hun aanbod actief inspelen op de behoeftes in het stedelijk gebied. Centraal staat voedselproductie, dikwijls verkocht via de (ver)korte keten, en waarbij het sluiten van kringlopen centraal staat. Tijdens Agriflanders lichtte consulent Nele Lauwers dit toe aan Plattelandstv. Dat gesprek kan je hier herbeluisteren.

Heel vaak bieden deze bedrijven ook bedrijfsbezoeken aan, organiseren ze ontspanningsactiviteiten zoals bijvoorbeeld teambuilding, vakantiekampjes, … of hebben ze een zorgaanbod. Het is duidelijk dat stadslandbouw heel divers is en daar om maakte EFUA een overzicht van de verschillende types (ook niet-professionele) in een mooie brochure.

Belang van landbouw in en rond steden

Voedselproductie in en rond steden draagt gelijktijdig bij aan de verschillende uitdagingen die er zijn in stedelijk gebieden. Naast voedselproductie spelen deze bedrijven een rol in de connectie tussen producent en consument, in het vergroenen en verkoelen van een stedelijke omgeving, het onderhouden van het landschap, en met heel veel mogelijkheden voor verbinding, ontspanning en zorg.

Bovendien wakkert stadslandbouw de interesse aan bij stedelingen naar voedselproductie en de mogelijke actieve rol die ze daarin zouden kunnen spelen, bijvoorbeeld als ondernemer, innovator, investeerder, werknemer, …  Het zorgt dus voor het aantrekken van nieuwe ideeën en enthousiaste mensen, iets wat ten goede komt aan de toekomstbestendigheid van land- en tuinbouw in het algemeen.

Breid je netwerk Europees uit

Welk type bedrijf je ook hebt, je kan altijd leren van je Europese collega’s. Daarom is het de bedoeling van EFUA om het netwerk van deze landbouwers, in en rond de steden, te versterken.  Op een online event krijg je de kans om andere ondernemers te ontmoeten en gemeenschappelijke uitdagingen te bespreken en zo te leren van elkaar. De voertaal is doorgaans Engels.

Hoe meld je aan?
  1. Vul hier de bevraging in (5-10 minuten): 
  2. Registreer je hier voor het netwerkevent waar bovendien de resultaten van de bevraging besproken worden.

Meer info: EFUA is een Europees gefinancierd project (H2020): www.efua.eu

Interessante linken: https://www.boerenbond.be/dossiers/wat-stadslandbouwhttps://www.boerenbond.be/projecten/efua-european-forum-urban-agriculture