9 plattelandsondernemers starten met hun financieel plan

5 maart 2021

Begin september stonden 12 ondernemers aan de startlijn van het project 'Ondernemerscoach', waarin ze kans kregen om samen met het Innovatiesteunpunt en RURANT hun idee om te zetten in een concreet businessplan. Doorheen 5 workshops loodsten we hen richting een uitgewerkt businessplan. We startten met de invulling van het Business Model Canvas. Daarna volgde een grondige marktanalyse waarin trends, klanten, leveranciers, concurrenten, uitdagingen en opportuniteiten in beeld kwamen. Hiermee bouwden we een visie en strategie voor de toekomst. In het marketingplan omschreven de deelnemers hoe ze hun product of dienst op de markt zouden brengen, tegen welke prijs en hoe ze de communicatie en promotie zouden aanpakken. Uiteraard willen de deelnemers uiteindelijk iets verdienen met hun idee! In de vorige workshop zoemden we in op de rendabiliteit en het berekenen van een correcte prijs. En omdat centen belangrijk zijn, eindigden we met de opmaak van een financieel plan. 

Eind februari volgden de ondernemers in het project Ondernemerscoach de laatste workshop van het traject. Veerle Boon van Unizo zorgde voor de inhoud.  Ze startte haar toelichting met een korte herhaling over de prijszetting van een product. Daarna ging ze in op diverse kostenposten die aan bod komen in het financieel plan. Als afsluiting leerden de deelnemers een kasplanning maken. We geven je hier graag enkele insteken mee. 

De prijszetting

Prijszetting is het moeilijkste wat er is. Er bestaan geen regels. Je bent als ondernemer vrij om te bepalen aan welke prijs je jouw product gaat verkopen. Er zijn wel enkele zaken waar je best rekening mee kan houden. Want eenmaal je prijs bepaald, is het moeilijk om de prijs aan te passen.

Wie is jouw klant?

Prijszetting begint met te weten wie jouw klant is en welke noden je bij hem zal invullen. Houd hierbij rekening dat klanten vaak heel stereotiep denken: of ze vinden je duur, of ze vinden je goedkoop. Ze zijn ook lui en gaan op zoek naar de makkelijkste manier om hun probleem op te lossen. En eenmaal ze een gewoonte hebben, is het moeilijk om die te veranderen. Anderzijds zijn ze ook nieuwsgierig naar wat er voor hen inzit. Mensen denken vaak wel rationeel, maar handelen nadien vaak emotioneel.

Stel jezelf de volgende vragen:

 • Waar lopen je klanten tegenaan? Waar zijn je klanten naar op zoek ? Welke oplossing kan je hieraan bieden ? En hoe situeert deze oplossing zich ten opzichte van je concurrenten.
 • Waar willen ze echt voor betalen? Welke meerwaarde biedt jou oplossing / aanbod ?
 • Wat is je USP (unique selling proposition) ? Welk onderscheidend vermogen heeft jou product of dienst?
 • Wat is de prijsstelling van je concurrentie in de markt?

Wat zijn je kosten?

Naast bovenstaande zijn jouw kosten ook bepalend voor je prijszetting. Hoeveel marge kan of wil je realiseren bovenop je kostprijs? 

Als je een uitgave doet, want is dan jouw ROI (Return-On-Investment)? Wanneer heb je dan die kosten gerecupereerd? Stel jezelf ook telkens de vraag of die kost bijdraagt aan je resultaat en of je hierdoor meer winst of minder kosten gaat maken.

Je prijs wordt immers bepaald door:

 • variabele kosten (variëren ifv het aantal klanten)
  Bijvoorbeeld grondstoffen, brandstof, personeelskost voor productie van een product/dienst, ...
 • vaste kosten (variëren niet in de tijd of ifv aantal klanten, ze blijven bestaan ook al verkoop je niets)
  Bijvoorbeeld huur, internetkosten, boekhouding, ...
 • afschrijving (machines)
 • winst

Stel je doet je prijs dalen/ je geeft korting? Dan snijd je in jouw winst. Laat je je prijs stijgen, dan genereer je meer winst. Houd hier ook rekening met de prijselasticiteit van je product/dienst. Een prijsstijging kan mogelijks een daling in verkoop met zich meebrengen. De winst wordt bepaald door de combinatie van marge x aantal. 

Kortom, het is vooral een evenwicht zoeken tussen:

 • Wat is de betalingsbereidheid van mijn klant?
 • Hoeveel kan ik vragen voor mijn product?
 • Wat vraagt de concurrentie?
 • Wat is mijn kostprijs?

Denk goed na over bovenstaande zaken. Achteraf is de prijs nog moeilijk aan te passen.

Het financieel plan

Eenmaal nagedacht over de juiste prijszetting en de rendabiliteit van je idee, kan het financieel plan uitgewerkt worden. Het financieel plan begint met in kaart te brengen welke middelen je nodig hebt om te starten, wat dit zal kosten en hoe je dit gaat financieren. Dit is het investeringsplan.

Daarnaast gaan we op zoek naar het break-even point (dode punt omzet) . Je bekijkt hoeveel je moet verkopen om je kosten en investeringen te dekken. Aan de hand hiervan kan je een inschatting maken van de slaagkans van je project. Is het behalen van deze omzet realistisch?

Veerle gebruikt hiervoor het startkompas. Hiermee krijg je een indicatie van de haalbaarheid van je idee.

Kasplan

Als laatste ging Veerle in op het kasplan. Hiermee maak je een overzicht van al je inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode (bijvoorbeeld maandelijks). Het is een goede manier om te kijken welke geldstromen er binnen komen en buitengaan en of je hiervoor voldoende middelen hebt. Al dan niet moet je op zoek gaan naar bijkomend kapitaal.

Broed jij ook op een innovatief idee?

Lijkt dit ook een interessant begeleidingstraject voor jou? Neem dan zeker contact op met onze consulent!

Project ‘Ondernemerscoach’

Deze workshopreeks is onderdeel van het project ‘Ondernemerscoach’ i.s.m. RURANT. Lees meer

 


 

Ondernemerscoach is een project van RURANT en Innovatiesteunpunt in samenwerking met haar partners en met steun van