fvf

20.000 bezwaarschriften kan je niet zomaar onder de mat vegen

10 februari 2023

Samen met Groene Kring en Ferm voor agravrouwen hebben we met tientallen leden van Boerenbond ons ongenoegen geuit over de aanpak van de stikstofbezwaarschriften. We deden dit door een mat van 30 m² te leggen voor de ambtswoning van de Vlaamse minister-president Jambon en het kabinet van de Vlaamse regering in Brussel. Het opschrift van de mat luidde: “20.000 bezwaarschriften kan je niet zomaar onder de mat vegen”. We pikken het niet dat de duizenden bezwaarschriften die rond het stikstofakkoord ingediend werden, zomaar onder de mat worden geveegd.

We roepen minister-president Jan Jambon en de voltallige Vlaamse regering op om de 20.000 bezwaarschriften ernstig te nemen. We hekelen het gebrek aan transparantie over de analyse van de bezwaarschriften. “Hoewel de afgelopen maanden mankracht en belastinggeld ingezet werden om deze bezwaarschriften te onderzoeken, is tot op heden de analyse van dit onderzoek niet publiek beschikbaar”, zegt onze voorzitter Lode Ceyssens.

Beperkte toegang tot bezwaarschriften

We vernemen dat zelfs leden van het parlement geen inzage hebben in het onderzoek van de bezwaarschriften en dat de kabinetten slechts een heel beperkte toegang hebben. Dit is ongezien. “We mogen hopen dat het openbaar onderzoek in Vlaanderen geen schijnvertoning is en dat de analyse ervan transparant en volledig beschikbaar is. Zoals dat overigens in andere dossiers wél gebeurt. Denk maar aan de bezwaarschriften rond het gemeenschappelijk landbouwbeleid, waar de bezwaarschriften en analyse netje online beschikbaar zijn”, aldus voorzitter Lode Ceyssens.

We stelden met Boerenbond ook herhaaldelijk oplossingen voor zoals bijvoorbeeld het vrijwillig uitkopen van boeren uit de varkenssector om de stikstofdruk te verminderen. Ook stelden we zelf oplossingen voor die voor een stikstofvermindering zorgen op een manier die haalbaar is voor boeren.

“Tot op heden gaf de overheid geen gehoor aan deze pogingen om tot oplossingen te komen. We vragen ons intussen af of men ook werkelijk geïnteresseerd is in oplossingen voor de stikstofproblematiek. Het halsstarrig weigeren om te zoeken naar oplossingen komt wat ons betreft neer op schuldig verzuim”, aldus Lode Ceyssens (Boerenbond), Bram Van Hecke (Groene Kring) en Nik Van Gool (Ferm voor agravrouwen). “Deze stikstofimpasse zet vandaag niet alleen de landbouwsector op slot. Het is onverantwoord bestuur dat de volledige economie dreigt lam te leggen.”

jnn
hb
jnj
Grasmat met opschrift

Om ons ongenoegen kracht bij te zetten legden we een kunstgrasmat van 30 m² op het Martelaarsplein in Brussel. Niet toevallig vlak voor de ambtswoning van Vlaams minister-president Jan Jambon en tegelijk het kabinet van de Vlaamse regering in Brussel. Op de reuzenmat stond nog eens duidelijk de eis vermeld: “20.000 bezwaarschriften kan je niet zomaar onder de mat vegen.”

Bron: Boerenbond.       

Het VRT NWS besteedde op 8 februari aandacht aan onze actie in het Journaal van 13 uur (vanaf 17'30 tot 18'25).