gbg

12 mei is Internationale Dag van de Plantengezondheid

12 mei 2023

Vorig jaar was 12 mei voor het eerst de Internationale Dag van de Plantengezondheid. Dat werd op 29 maart 2022 beslist door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Bedreigingen voor de plantengezondheid zijn vaak niet zichtbaar. "Maar een plant, bloem of zaad uit een ver land kan wel schadelijke organismen meedragen zoals exotische virussen, bacteriën, schimmels, insecten…", stelt Pieter Van Oost, adviseur plantaardige ontwikkeling bij de Studiedienst van Boerenbond."

Beter én goedkoper om platen te voorkomen

"Door de klimaatveranderingen kunnen hoe langer hoe meer van deze organismen overleven in onze streken. Dit betekent ook dat ze hier veel schade kunnen veroorzaken aan ons milieu (landbouw, bosbouw,…) en dus ook aan onze voedselvoorziening, economie en zelfs levenskwaliteit. Zoals altijd is het beter – én goedkoper – om plagen te voorkomen dan om fytosanitaire noodsituaties te beheersen. Boerenbond vind het belangrijk om voldoende in te zetten op preventief beleid maar ook om de mogelijkheid te voorzien om corrigerend te kunnen ingrijpen om de planten altijd in goede gezondheid te houden."

Ook dit jaar werd deze dag internationaal gebruikt om een aantal thema’s met betrekking tot gewasbescherming en plantengezondheid onder de aandacht te brengen. De FAO (Food and Agriculture Organization) van de Verenigde Naties vat de doelstellingen van deze Internationale Dag van de Plantengezondheid als volgt samen:

  • Bewustmaking van het belang van gewasbescherming, vooral met het oog op het voorkomen van honger in de wereld;
  • Campagne voeren om het risico op verspreiding van plantenplagen door handel en reizen te minimaliseren, door naleving van internationale fytosanitaire normen te bewerkstelligen;
  • Monitoring en early warning-systemen versterken om planten en de gezondheid van planten te beschermen;
  • Duurzaam beheer van plagen en gewasbeschermingsmiddelen mogelijk maken, om planten gezond te houden en tegelijkertijd het milieu te beschermen;
  • Investeringen in plantengezondheidsinnovaties, onderzoek, capaciteitsontwikkeling en bewustmaking te bevorderen.

Meer info: www.avbs.be.

Bron: Boerenbond/AVBS.