bhbh

Meer dan 600 boeren in Genk eisen nu antwoorden van beleidsmakers

Vanuit alle windstreken van de provincie Limburg trokken meer dan 600 tractoren deze morgen naar Genk. In het kader van ‘Zet de boer niet botweg aan de kant’ werd actie gevoerd in de marge van de informele Europese Raad van Ministers, bevoegd voor concurrentievermogen. De honderden tractoren werden in de Industrielaan geplaatst. Daarna ging het richting podium, waar verschillende toespraken werden gehouden. "Nu maar hopen dat het duidelijke signaal van onze boeren door onze beleidsmensen op korte termijn worden opgepikt en omgezet in concrete antwoorden", zegt Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens.

hbhb
jjn
jnnj
bhhb
jnnj
hbhb
gvgv
Actiebereidheid blijft groot

Voor de grote actie had vrijdagmorgen nog een overleg plaats tussen onder meer Vlaams landbouwminister Jo Brouns en Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens. Landbouwers zijn na jaren van stille frustratie, de voorbije weken overgegaan tot luidkeels protest.

Eerste toegiften vanuit de Europese Commissie en gesprekken met de federale en Vlaamse Regering zijn signalen dat er een opening vanuit de verschillende politieke beleidsniveaus is om tegemoet te komen aan de vragen van de sector. Dat belet niet dat de landbouwers nog altijd heel erg actiebereid zijn zolang concrete oplossingen achterblijven.

bhhb
Gelijk speelveld voor Vlaamse boeren

Het handelsbeleid van Europa moet open zijn, maar met voldoende strategische autonomie en met een gelijk speelveld voor onze Vlaamse boeren. Vlaanderen mag zich niet wegsteken achter Europa en moet voor eigen deur keren en werk maken van minder administratie en regels en meer rechtszekerheid.

bhbh
hbbh
bhbh

"Zolang concrete resultaten uitblijven, blijft de actiebereid bij land- en tuinbouwers groot!"

Vandaag vindt een informele raad over het concurrentievermogen met Ministers van de Europese lidstaten plaats in Genk. Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid moet landbouwers ondersteunen in plaats van telkens bijkomende administratie en regels op te leggen vanuit milieu – en klimaatdoelstellingen.

hhb
hbhb
bhbh
njnj
jnnj
bhbh
bhhb
hbhb

Boerenbond en Groene Kring eisen dat er nu concrete oplossingen voortkomen uit de gesprekken met de Vlaamse overheid. “Wij worden eindelijk gehoord, maar dit moet nu ook tot resultaten leiden. Het Belgisch voorzitterschap is bovendien het momentum voor Vlaamse en federale ministers om de belangen van onze landbouwers in Europa te verdedigen en garanties af te dwingen”, zegt Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens.

Johan Hillen, voorzitter Boerenbond Limburg, verwelkomde in Genk de honderden boeren. Daarna benadrukte Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens nogmaals het strategisch belang van lokale voedselvoorziening. “Europa moet landbouwers sterk ondersteunen in plaats van alsmaar bijkomende administratie en regels op te leggen vanuit milieu- en klimaatdoelstellingen.”

Ook minister Brouns spreekt landbouwers toe

Hij herhaalde ook nog eens uitdrukkelijk wat de vragen aan de Vlaamse overheid zijn en verwees ook naar de verkiezingen die er binnen enkele maanden aankomen. En naar de kinderen die deze morgen applaudisseerden voor de boeren. Want daar draait alles rond: de toekomst van ons lokaal, lekker, duurzaam en veilig voedsel. Op het einde van de actie sprak ook Vlaams minister Jo Brouns de landbouwers toe.

Bron: Boerenbond, foto's Basiel Dehasselair, Philippe Masscheleyn en Frederik Meulewaeter.

hbhb