Elke sector heeft een fonds voor bestaanszekerheid. Zo heeft de tuinbouwsector het waarborg- en sociaal fonds (WSF) tuinbouw, en de landbouwsector het WSF landbouw.

Het Waarborg- en Sociaal Fonds werd opgericht vanuit het Paritair Comité  via een collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 1991. Het fonds wordt gefinancierd door de werkgevers. Zij dragen, naast de verschuldigde sociale zekerheidsbijdrage, een extra bijdrage voor het Fonds af via de RSZ. In het fonds zijn zowel werkgevers (Boerenbond, FWA, ABS) als werknemers (vakbonden) vertegenwoordigd.

Het Waarborgfonds staat in voor het financieren, het toekennen en uitkeren van sociale voordelen. Daarnaast voorzien ze ook vakopleiding  via tewerkstellings- en vormingsinitiatieven (Edu+) . De maatregelen die getroffen worden in het Paritaire Comité  en vastgelegd worden bij cao dienen door het Waarborgfonds binnen de voorziene termijn uitgevoerd te worden.

 

Wat doet het WSF voor onze sector?

In onderstaande tabel wordt er zowel naar de website van het WSF landbouw als tuinbouw doorgelinkt. Kijk zeker eens op de pagina van jouw fonds.

Eindejaarspremies Uitbetalen van de eindejaarspremies aan de reguliere- en seizoenarbeiders.
Syndicale premies Verdelen van de attesten voor de syndicale premie aan de reguliere- en seizoenarbeiders.
Ecocheques Administratieve verwerking van de ecocheques voor de werkgever.
Tewerkstellingspremies Toekennen en uitbetalen van tewerkstellingspremies aan de werkgever.
Brugpensioen Uitbetaling van de aanvullende vergoeding brugpensioen aan de arbeider.
Bestaanszekerheidsvergoeding Terugbetaling aan de werkgever van de bestaanszekerheidsvergoeding bij langdurige ziekte van de arbeider.
Vergoeding loonkost vakopleiding Vergoeding aan de werkgever, van de loonkost van zijn arbeider wanneer deze laatste een vakopleiding volgt.
Gelegenheidsformulier Verdeling van de sociale documenten voor seizoenarbeid (het gelegenheidsformulier).

Bijdragen door werkgever

De jaarlijkse bijdrage verschilt naargelang onder welk (sub)paritair comité je als werkgever valt. Landbouw is 144, tuinbouw en haar subsectoren is 145.

Paritair comité %
144 10,45%
145.010 8,45%
145.030 12,4%
145.040 11,4%
145.050 12,4%
145.060 12,4%
145.070 12,4%