AB Register: systeem voor antibioticaregistratie in veehouderij

21 maart 2023
Reductie van antibiotica vraagt onder meer inzicht in de cijfers. AB Register neemt hierin een belangrijke rol op.