A2A2-melk, oplossing voor verteringsproblemen?

1 februari 2023

Onder de noemer ‘A2A2-melk, niche of marktopportuniteit?’ bekeek een samenwerkingsverband tussen Boerenbond, ILVO, UZ Gent en het Steunpunt Korte Keten de voorbije twee jaar de eigenschappen en mogelijkheden van deze melk.

A2A2-melk bevat een vermoedelijk lichter verteerbare variant van het melkeiwit bèta-caseïne. De eigenheid van deze melk en de potentiële voordelen ervan werden gepresenteerd op ijshoeve De Boey in Sint-Gillis-Waas. Melkveehouder Marc De Boey wil tegen 2025 volledig omschakelen naar A2A2-melk.

De globale totale markt voor melk bedraagt zo’n 871 miljard dollar. A2A2-melk neemt hiervan slechts 1,84 miljard dollar of 0,2% voor haar rekening. Toch blijkt dit een potentiële groeiende markt te zijn voor melk, kaas, yoghurt en andere melkproducten, vooral in Azië. Belangrijk is door samenwerking kennis rond productontwikkeling te verzamelen en zo A2A2-melk op de kaart te krijgen. Hiervoor werd een Operationele Groep opgericht, waarin ook Boerenbond zetelt.

Helder kader

A2A2-melk wordt naar schatting geproduceerd door meer dan 50% van de Jerseykoeien en zo’n 33% van de Holsteiners. Over de potentiële voordelen van A2A2-melk wordt al decennialang gespeculeerd. “Het belangrijkste verschil met gewone melk zit in het melkeiwit bèta-caseïne”, zegt Sophie Marchand, coördinator van het Centrum voor Gezonde voeding en diëtiek van het UZ Gent. “Dit verschilt in slechts een aminozuur van het gewone melkeiwit, waardoor andere afbraakproducten in ons maag-darmstelsel ontstaan dan bij het klassieke koemelkeiwit. De literatuur suggereert een verband met een vermindering in gastro-intestinale ongemakken, maar deze relatie moet nog verder worden onderzocht.”

Bronnen vermelden ook interessante verwerkingseigenschappen, zoals het makkelijk vormen van schuim. “Hierdoor zouden er perspectieven kunnen liggen voor gebruik van A2A2-melk in producten als roomijs, opkloproom en mousses, waarvoor goede schuimvorming belangrijk is”, aldus ILVO-onderzoeker Barbara Duquenne.

Opportuniteiten

Als de verzamelde voordelen zich waarmaken, is er met A2A2-melk zeker een nieuw verdienmodel te winnen. “Als je bedenkt dat het nodige gen voor de productie van A2A2-melk naar schatting al aanwezig is in 30 à 40% van de Vlaamse veestapel, blijven er toch wel wat opportuniteiten onderbenut. Door A2A2-melk te isoleren, kunnen landbouwers hun producten afstemmen op consumenten die verteringsproblemen hebben. Momenteel gebeurt dit zelden en wordt deze melk vaak samen met gewone melk opgehaald. Dat is jammer voor de melkveehouder én de consument met bepaalde maag-darmklachten, die momenteel enkel plantaardige alternatieven heeft”, zegt Patrick Pasgang, Boerenbondconsulent Korte Keten en Landbouwverbreding.

IJshoeve De Boey 

Melkveehouder Marc De Boey uit Sint-Gillis-Waas gelooft volop in de mogelijkheden van A2A2-melk. Hij heeft 85 koeien (55 Holsteiners en 30 Jerseys), waarvan er 40 A2A2-melk leveren. Marc baat het bedrijf met een goed draaiend ijssalon uit samen met zijn echtgenote Christine, dochters Liselotte en Eline en zoon Maarten. Tegen 2025 wil hij volledig overgeschakeld zijn naar Jerseykoeien en één melkstroom A2A2-melk leveren. Bekijk de video onderaan.

Om de brug tussen producent en consument te verkleinen, lanceerden de partners de nieuwe website www.a2a2melk.be. Daar vind je de landbouwers die A2A2-melk produceren, de belangrijkste onderzoeksconclusies en weetjes rond A2A2-melk.

logo's A2A2
logo's A2A2

Last bij het verteren van melk? Laat je adem testen!

Heb je moeilijkheden met de vertering van melk(suiker), dan is het belangrijk om je eerst te laten testen of je lactose-intolerant bent. Dit kan eenvoudig worden opgespoord in het ziekenhuis via een lactoseademtest. Vraag hiervoor raad aan je huisarts voor meer info of een doorverwijzing.

Ben je hiervoor positief getest, dan biedt A2A2-melk geen oplossing. Lactose of melksuiker komt voor in zowel A2A2- als klassieke koemelk. Sommige mensen hebben echter een tekort aan het enzyme dat lactose afbreekt en opname in de darm mogelijk maakt. Niet-opgenomen lactose wordt door bacteriën in de dikke darm omgezet tot onder meer waterstofgas en/of methaangas en manifesteert zich in klassieke buikklachten.

Ben je hiervoor negatief getest, dan kan het wél waardevol zijn om het effect van A2A2-melk op je klassieke buikklachten te testen.