Campagne 'Stop de waanzin!' op Nokere Koerse

16 maart 2022

Op woensdag 16 maart om 9u30 zullen lokale landbouwers de borden van de afficheactie  “Stop de waanzin!” en tractoren plaatsen, langs het parcours van ‘Nokere Koerse’.  Met deze actie willen de landbouwers hun ontgoocheling en ongenoegen duidelijk maken over het huidige stikstofakkoord. Dit initiatief past in een brede, gezamenlijk campagne van Boerenbond, Groene Kring en Ferm voor Agravrouwen onder de slogan ‘Stop de waanzin!’.

Op 23 februari kondigde de Vlaamse regering met misplaatste trots een beslissing aan rond het stikstofdossier. Een beslissing die een immense impact heeft op onze veehouders en die hun voortbestaan bedreigt. De teleurstelling en woede is bijzonder groot bij onze leden. De Vlaamse regering breekt in op bestaande vergunningen en afspraken, én zet landbouwers voor het blok. Dit is waanzin en voor ons een onaanvaardbare contractbreuk. Door deze beslissing wordt de ondernemersdynamiek in de landbouwsector volledig gekraakt.

Vanuit Boerenbond, Groene Kring en Ferm voor Agravrouwen zullen we daarom samen met onze landbouwers actie voeren met de slogan ‘Stop de waanzin!’. We maken zo ons ongenoegen kenbaar, attenderen onze medeburgers én vragen de Vlaamse regering om onze bezwaren ernstig te nemen.