Projectsubsidie 2023 - Operationele Groepen

Projectvoorstellen van landbouwers

Via Departement Landbouw en Visserij kunnen landbouwers alleen of samen met onderzoekers, adviseurs en andere geïnteresseerden een operationele groep (OG) vormen en een projectvoorstel indienen.

Een OG is een ondernemersgedreven samenwerkingsverband dat bestaat uit (actieve) landbouwers, andere actoren uit de agro-voedingsketen, adviseurs, onderzoekers, andere (KMO) ondernemers, innovatie ondersteunende diensten, productenorganisaties, branche-organisaties, …

3 soorten operationele groepen
OG - Innovatie

Innovatie is mogelijk door het ontwikkelen en testen van nieuwe producten, diensten, processen of technieken (werkwijzen) in projecten.

Max. 75.000 euro subsidie, looptijd 2 jaar.

OG - Samenwerking

Maar ook de realisatie van innovatieve samenwerkingen tussen landbouwers en/of andere actoren over onder andere nieuwe wijzen van vermarkten of organisatiestructuren kan een manier zijn om de duurzaamheid en weerbaarheid van land- en tuinbouwbedrijven te verhogen.

Max. 200.000 euro subsidie, looptijd 2 jaar.

OG – Samenwerking-voorbereiding

Als de creatie van een nieuw samenwerkingsproject zich nog in een pril stadium bevindt, is er de mogelijkheid om het voorbereidingstraject te ondersteunen onder de vorm van EIP-samenwerking voorbereiding.

Max. 40.000 euro subsidie, looptijd 1 jaar.

De projectvoorstellen moet ingediend worden voor vrijdag 15 september 2023 via E-loket. Projectvoorstellen kunnen ingediend worden rond een zelfgekozen onderwerp. 

Inspirerende voorbeelden

Enkele voorbeelden van Operationele groepen, vind je op onze website:

https://www.boerenbond.be/projecten/siertelers-en-keten-sterk2

https://www.boerenbond.be/actualiteit/ik-wil-een-gezond-lokaal-product-aanbieden-0

https://www.boerenbond.be/melkveetools

Hoe begeleiden we jou?

Als lid van Boerenbond kan je op ons een beroep doen. Concreet kunnen we je begeleiden met:

  • Eerste idee-aftoetsing
  1. Past het idee binnen dit subsidiekader?
  2. Juiste expertise aan boord?
  3. Realistisch Budget/timing?
  • Het zoeken van de juiste partners om het project tot een goed einde te brengen.
  • Zelf taken uit te voeren in je project.

Let op: de voorstellen moeten ingediend worden via e-loket, dat opengesteld wordt vanaf 15 junil! Kijk tijdig na of jouw onderneming geregistreerd is in het e-loket. Als dat niet zo is, moet je jouw onderneming en werknemers twee weken voor de indiendatum te identificeren (Zie info in de Handleiding ‘7 Aanvraag indienen’). 

Hoe indienen?

Projecten worden ingediend via het e-loket via een Aanvraagformulier waarvan in e-loket ook het sjabloon ter beschikking is samen met een sjabloon Budgetbeheer EIP project - 2023. Verdere toelichting bij de oproep staat in de Handleiding bij het indienen van een projectvoorstel voor Europese Innovatiepartnerschappen (EIP)- operationele groepen - 2023 en in de Handleiding voor het uitvoeren van een project Europese Innovatiepartnerschappen (EIP) - operationele groepen 2023.

Meer uitleg vind je in de onderstaande presentatie.

 

Alle informatie over de oproep vind je ook hier.

Toelichting Operationele Groepen 2023 door Departement Landbouw en Visserij

Hoe kan Boerenbond je helpen met Operationele Groepen?