Dagdagelijks worden we geconfronteerd met uitdagingen en anderen die de mond vol hebben van landbouw en de weg vooruit voorschrijven. Net in deze uitdagende tijden is het nog meer van belang dat we als land- en tuinbouwsector ons eigen verhaal schrijven en zelf aangeven welke engagement we opnemen. 

De komende maanden bekijken we samen hoe wij de land- en tuinbouwsector binnen 20 jaar zien en welke ambities we daarbij durven uitspreken. We doen dit aan de hand van thema’s die het Hoofdbestuur heeft vastgelegd nadat het geluisterd heeft naar de feedback van stakeholders en burgers.  

Voor het omgevingstraject gaat het om de thema’s: water, bodem, emissies, energie en klimaat. 

In november ging een groep van 20 (bestuurs)leden op 2daagse om over deze thema’s na te denken. We leggen hun voorstel graag aan jullie voor. 

Zorg dat jouw stem mee bijdraagt aan het toekomstbeeld dat we samen uitwerken! Kom daarom naar een van de bijeenkomsten en vertel wat jij belangrijk vindt op vlak van deze thema’s. 

Via de link kun je je als bestuurslid van een regioraad, bedrijfsgilde, provinciale vakgroep of werkgroep inschrijven voor een van de sessies. Alle sessies starten om 20 uur. Ontvangst vanaf 19.45 uur.

Inschrijven kan via onderstaande linken.