In diverse teelten zien we dit jaar een eenduidig resultaat wederkeren. Een vooropkomst tegen onkruid op een vochtige bodem haalt uiterst goede resultaten en maakt een opvolging nadien stukken makkelijker. Als gevolg kunnen we in de correctiebehandelingen nadien met een lichter schema corrigeren waar nodig. Hieronder geven we de tabel mee uit het artikel 'Onkruidbestrijding in maïs na een moeilijke start' uit Boer&Tuinder 28-29 van 12 juli 2024.

Tabel. Overzicht van actieve stoffen en enkele middelen voor onkruidbestrijding in mais

Tabel.